skip to Main Content

Verduurzamingsadvies voor woningcorporatie Rhiant

Met ongeveer 2.000 huurwoningen in Hendrik-Ido-Ambacht bezit en beheert Rhiant een belangrijk deel van het vastgoed in deze gemeente. Samen met de regio Drechtsteden, de gemeente en andere lokale stakeholders zoekt Rhiant naar alternatieven die de komende decennia het aardgas kunnen vervangen. In deze zoektocht naar kennis, inzicht en kansen helpen De WarmteTransitieMakers Rhiant met advies, analyses en kennisoverdracht.

Al in 2019 zijn we gestart met het ondersteunen van Rhiant in het opstellen van een transitieaanpak voor haar vastgoed. In een update van onze analyse uit begin 2020, hebben we de afgelopen maanden voor het volledige portfolio van Rhiant verschillende scenario’s doorgerekend met onze Warmtetool.

Rhiant

Samen met de vastgoedspecialisten van Rhiant hebben we alle complexen opgedeeld in twintig logische warmteclusters, waarbinnen het waarschijnlijk is dat gelijkwaardige warmteopties kansrijk zijn. Voor elk cluster hebben we gebouwspecifieke data zoals verbruik en schilkwaliteit opgenomen als modelinput van de Warmtetool en zijn drie warmteconcepten doorgerekend: individuele warmtepompen (met drie subvarianten), warmtenetten met collectieve warmtepompen (twee varianten) en warmtenetten op basis van aquathermie (warmte uit rivier de Noord). Daarnaast hebben we voor een tweetal grotere warmtenetscenario’s twee varianten van geothermie doorgerekend (diep en ondiep).

Dit heeft geleid tot een heldere set van conclusies en adviezen, waarmee Rhiant nu met een duidelijk inhoudelijk plan aan tafel kan schuiven bij de dialoog over de Transitievisie Warmte van de gemeente.

Back To Top