skip to Main Content

Heeft u inzicht in het verbruik van energie in uw gemeente, wijk of buurt? Weet u al wanneer u van het aardgas af wil? Zoekt u naar een strategie om dat doel te bereiken?

De WarmteTransitieMakers hebben een eigen blik op het formuleren van een warmtestrategie. Ze helpen u daar graag mee.

Voordat u begint met het formuleren van een warmtestrategie dient het doel helder te zijn en bepalen we samen met u de geldende kaders uit regelgeving, maatschappelijke acceptatie en bestuurlijke restricties. Op basis van dit doel en kader kijken we naar de specifieke eigenschappen van uw gebied. Welke mogelijkheden en onmogelijkheden zijn er? Welke vraag naar warmte is er en hoe is die verdeeld? Welke andere context speelt er mee, zijn er natuurlijke transitiemomenten, is er ergens haast? Tegelijkertijd schetsen we een helder beeld met basisinformatie over oplossingsrichtingen, succesverhalen en valkuilen.

Samen leidt dit tot een grof beeld van een duurzame warmtevoorziening in uw gebied. Dit beeld is onderhevig aan verandering van opinie, inzet van bewoners, gemeente, netbeheerder, bedrijven en corporaties. Omdat er niet één weg naar een duurzame toekomst is, schetsen we een aantal mogelijke routes naar een lonkend toekomstperspectief en uw rol daarin.

Met een warmtestrategie in uw hand kunt u aan de slag om een selectie te maken van dat deel van de warmtevraag wat u als eerste kan gaan helpen aan een duurzaam alternatief. Met die selectie gaat u vervolgens een transformatieproces in waarbij lokale sterkten, maatschappelijke kosten en -opbrengsten, lokaal eigenaarschap en het kiezen van een lokaal transitiepad aan bod komen.

Back To Top