skip to Main Content

“De WarmteTransitieMakers laten interne- en externe stakeholders met tussenresultaten stap voor stap meegroeien naar het resultaat. Doorslaggevend in de keuze voor DWTM is de manier waarop ze de online versie presenteren. DWTM laat goed blijken welke vragen van bewoners daar beantwoord moeten worden.”

Frederik Oudman – Projectmanager Energieneutraal, gemeente Veenendaal

Warmtevisie Veenendaal

 

Veenendaal heeft het opstellen van de Transitievisie twee jaar vooruit getrokken. De WarmteTransitieMakers werken samen met de gemeente aan het opstellen van deze visie.

Werkwijze

Na het doen van een technisch-economische analyse met het Vesta MAIS model van de verschillende wijken wordt middels workshops en interviews “kleur” gegeven door de verschillende stakeholders.

Wij hebben gekozen voor een werkvorm van workshops en interviews met alle betrokken partijen. Naast gemeentelijke afdelingen, experts en het college zijn de woningcorporaties, netbeheerders en bedrijven betrokken in de workshops.

In de workshops met woningcorporaties, netbeheerders verschillende gemeentelijke afdelingen wordt ingezoomd op de potentiële startwijken. In workshops met het college wordt gewerkt aan politieke uitgangspunten voor het invullen van de visie en kiezen van de startwijken.

In de individuele interviews komen de belangen van de verschillende partijen goed aan het licht, wat helpt in aanscherping van de visie.

Uniek in dit proces is dat er naast het ambtelijk stuk gelijktijdig wordt gewerkt aan een meer leesbare versie voor bewoners en bedrijven op een website waar straks ook vragen van bewoners beantwoord worden.

Resultaat

Het resultaat (oplevering eind 2019/begin 2020) is een heldere, gedragen en bruikbare visie die duidelijke kaders stelt voor de uitvoering van wijkplannen.

Back To Top