Wijk/buurtanalyse

Een wijk/buurtanalyse

Wijk/buurtanalyse

De verschillende aspecten van een aardgasvrije oplossing in kaart

Bewoners en gemeenten willen de best passende warmteoplossing voor hun wijk of buurt. Om te bepalen wat de beste oplossing voor een wijk of buurt is, vergelijken we verschillende aardgasvrije alternatieven. Dit doen we op basis van kosten, techniek en kwalitatieve criteria als overlast, ruimtelijke impact in en buiten de woning, netcongestie etc.

Met de wijk/buurtanalyse brengen we de verschillende aspecten van een aardgasvrije oplossing in kaart. Deze zijn nodig om een goed onderbouwd besluit te maken. Het gaat om technisch-economische aspecten, maar ook geschikte organisatie- en financieringsvorm en lokale kansen en bedreigingen. We voeren de analyse uit op het detailniveau dat past bij de fase waarin de lokale uitwerking zich nu bevindt.

Een wijk/buurtanalyse als ideale basis

De wijk/buurtanalyse is de ideale basis voor onder meer een Uitvoeringsprogramma, collectieve inkoop, marktconsultatie of verdieping binnen het Warmteprogramma. Alle resultaten zijn inzichtelijk en de keuze voor de beste oplossing(en) wordt hiermee goed onderbouwd. Hierdoor wordt draagvlak voor de uiteindelijke keuze groter. Bij bewoners, bedrijven, de gemeenteraad en betrokken partijen in de wijk.

De verschillende kansrijke scenario’s in kaart

We geven inzicht door het doorlopen van de volgende stappen:

  1. Inventarisatie: het in kaart brengen van isolatiemogelijkheden, de (toekomstige) warmtevraag, de gebouwtypen en welke warmtebronnen beschikbaar zijn of geïntroduceerd kunnen worden, de potentie hiervan en de techno-economische eigenschappen.
  2. Scenario’s definiëren: We brengen verschillende scenario’s in kaart, waarbij onderscheid wordt gemaakt tussen verschillende clusters binnen de buurt. Deze scenario’s bepalen we samen met gemeente, stakeholders en evt inwoners en kunnen flexibel worden samengesteld.
  3. Selectie criteria:  naast kosten, vergelijken we de scenario’s ook kwalitatieve criteria, zoals bijvoorbeeld overlast, ruimtebeslag, zeggenschap en eigenaarschap. Samen met gemeente, stakeholders en bewoners bepalen we criteria die belangrijk zijn voor de wijk of buurt en geven deze gewicht.
  4. Vergelijken: Tot slot rekenen we de verschillende scenario’s door en worden deze vergeleken op de volgende punten:
    Technisch-economische analyse: systeemschetsen, kosten/ businesscases voor alle partijen, CO2-impact, ruimtelijke impact, kosten voor eindgebruiker etc.
    Kwalitatieve eigenschappen: lokale kansen en bedreigingen, geschikte organisatievormen en financieringsvormen.

Met het resultaat van de wijk/buurtanalyse kunnen de betrokkenen een onderbouwde keuze maken voor de beste warmteoplossing voor de buurt of wijk.

Benieuwd naar de haalbaarheid van duurzame warmteoplossingen in jouw gemeente?

Aan de slag met een wijk/buurtanalyse?


Saskia Dane
Technisch adviseur
06-11830610
saskia.dane@dwtm.nl

Johan Verheij
Technisch adviseur
06-11764210
johan.verheij@dwtm.nl

Max Vroomen
Technisch adviseur
0629219904
max.vroomen@dwtm.nl