skip to Main Content
De WarmteTransitieMakers

We stoppen met het gebruik van aardgas, omdat het in Groningen beeft en het klimaat verandert. Maar wat komt daarvoor in de plaats? En wat betekent dat voor u?

De WarmteTransitieMakers richt zich op gemeenten, netbeheerders, ontwikkelaars en bedrijfscollectieven en helpt buurtinitiatieven en corporaties door aardgasvrije projecten te versnellen. Experts verbinden we met lokale koplopers die hun ervaring inzetten en delen om oplossingsonafhankelijk te helpen kiezen voor een individuele of (klein)collectieve warmtevoorziening. Deze actiegerichte adviseurs zorgen voor plannen die aansluiting vinden bij inwoners en ondernemers. Niet als een traditioneel adviesbureau, maar als initiatief wat haar opbrengsten investeert in het beschikbaar maken van Buurtwarmte voor iedereen. Buurtwarmte, dat is betaalbaar, slimmer dan ieder voor zich en toch lokaal.

Wij maken duurzame warmte voor iedereen beschikbaar!

Hoe en wat
Lokaal

We zijn ervan overtuigd dat de warmtetransitie pas echt succesvol kan zijn als je gevoel hebt voor wat er lokaal speelt. Daarom bestaan teams van WarmteTransitieMakers uit adviseurs en procesbegeleiders uit de eigen regio, aangevuld met de uitgebreide kennis van verandertrajecten en warmteoplossingen die landelijk verzameld zijn.

Neutraal

De warmtetransitie is een complexe uitdaging waarin geen enkele partij in zijn eentje de oplossing kan vormgeven. Dit vraagt van gebiedsregisseurs een actieve rol, zonder zelf de oplossing te kiezen. De WarmteTransitieMakers zijn experts in het begeleiden van transformatieprocessen op buurtniveau. Het resultaat is lokaal eigenaarschap voor de uitdagende transitie en een helder transitiepad naar een lonkend aardgasvrij toekomstperspectief.

Samen

De WarmteTransitieMakers helpen gemeenten, netbeheerders, corporaties en ontwikkelaars om samen met inwoners en ondernemers tot een betaalbare aardgasvrije warmtevoorziening te komen. We hebben geen voorkeur voor een oplossing. Onze werkwijze is betrokken, onafhankelijk, vlot, sterk grafisch en laagdrempelig.

Transparant

Onze begeleiding is transparant, onze methoden delen we met u zodat ook na onze inbreng de transitie op gang blijft. Met de opbrengsten uit onze projecten bouwen we aan sociale innovatie en meer lokale teams.

Zo geven we steeds meer mensen toegang tot een duurzame toekomst.

Ons team

Michiel van der Vight

Een missiegerichte ondernemer in gesprek met buurtbewoners, leidt tot de mooiste strategie. Michiel is die ervaren schakel die visie en landelijke kennis van innovaties verbindt aan lokale opgaven, volgens een duidelijk proces, met herkenbare invulling.

Mechtild Linssen

Mechtild Linssen

Met een rijk verleden in sociale transformatie treedt Mechtild de wereld tegemoet. Ze heeft een voorliefde voor wijken met maatschappelijke uitdaging. Mechtild gaat een echte verbinding aan met mensen in een buurtinclusief warmtetransitieproces.

Rik Koppelaar

De WarmteTransitieMakers zijn de uitvoering van de droom om iedereen in Nederland te helpen naar aardgasvrije warmte. De kracht van Rik ligt in het enthousiasmeren, verbinden en vormgeven van visie, strategie en transitieproces.

Pieter Siekman

Pieter Siekman

Met beide benen stevig in de praktijk, met het hart bij de lokale opgave, dat is Pieter. Een bescheiden maar bevlogen expert met de focus op het praktisch uitvoerbaar maken van de warmtetransitie.

Wilma van de Poll

Wilma van de Poll

Wilma kent de wereld van overheden en NGO´s door en door. Zij is een betrokken en enthousiast projectmanager met veel ervaring in stakeholdermanagement. Haar aanpak is resultaatgericht en pragmatisch waarbij ze investeert in het ontwikkelen van relaties.

Thijs de Booij

Thijs de Booij

Van ambitie naar integrale oplossingen. Ervaring in het maken van transitieplannnen voor woningen en wooncomplexen. Thijs brengt concept tot praktijk door het bedenken van innovatieve oplossingen en het verbinden van de juiste partijen om tot uitvoering te komen.

Jessica Rietveld

Jessica Rietveld

Het lonkend perspectief van sociale innovatie, dat is Jessica. Ongetemd nieuwsgierig, energiek en vernieuwend benut ze haar eigen gevoel om tot collectief bewustzijn te komen.

Floris Mokveld

Realiseren wat je belooft, dat is waar Floris voor staat. Hij werkt aan een toekomst waar bewoners zelf hun energieproductie in de hand kunnen nemen samen met burgercoöperaties.
201904301110_JvBMH9A7661-Edit

Daniel Peyron

Daniel heeft ruim 20 jaar ervaring in de energiesector, zijn kracht ligt in proces-, project- en programmamanagement. Hij combineert visie met datagedreven inzichten en is pas tevreden wanneer plannen werkelijk benut worden. Zijn ervaring maakt hem een gewaardeerde procesbegeleider en adviseur in complexe transitietrajecten.

Hans Otten

Hans Otten

Geef Hans de ruimte om van je doel een verhaal te maken, omlijst door heldere visualisaties. Hans is sterk in strategische communicatie en het vrijmaken van positieve energie.

Jos van Wijk

Jos van Wijk

Met rust en ratio vormt Jos de schakel tussen gebied en techniek. Toegankelijk en energiek vertaalt hij uw wensen naar de mogelijkheden voor aardgasvrije alternatieven.

Foto voor site WarmteTransitieMakers (4)

Max Buchner

Met zijn planologische achtergrond ziet Max de energietransitie vanuit een ruimtelijk perspectief. Om leer-en werkervaring op te doen loopt hij stage, maar probeert met zijn kennis tegelijkertijd ook zijn steentje bij te dragen aan een aardgasvrije samenleving.

Vacature

Vacature

Is de warmtetransitie jouw uitdaging? Ben je gemotiveerd om te ontdekken en expert in het in beweging krijgen van mensen? Dan zijn wij op zoek naar jou!

Klik snel verder om de beschikbare vacatures te zien!

Referenties en producten
Renovatieplan Schipbeekstraat En Omgeving

Renovatieplan Schipbeekstraat en omgeving

Een ‘drie-partijen-overleg’ (3PO) met gemeente Nijmegen, Portaal en bewonerscommissie moet ertoe leiden dat er een haalbaar en gedragen renovatieplan wordt gevormd.

Pedagogenbuurt Zeist Aardgasloos

Pedagogenbuurt Zeist Aardgasloos

De WarmteTransitieMakers starten een verkenningstraject waarin een,  door alle betrokken partijen,  gedragen routekaart wordt opgesteld.

Warmtevisie Gemeente Westland

Warmtevisie Gemeente Westland

Een vergelijkend onderzoek naar naar aardgasloze alternatieven moet techniekclusters aanwijzen. Hierdoor kan een interactieve kaart ontwikkeld worden die als basis zal dienen voor de warmtetransitievisie van de gemeente Westland.

PWE voor een collectief besluit

PWE voor een collectief besluit

Een digitale tool is ontwikkeld waarbij bewoners wijk specifieke informatie kunnen krijgen en mee mogen beslissen over hun toekomstig bestendige aardgasvrije wijk.

Communicatiestrategie voor Schiedamse wijken

Communicatiestrategie voor Schiedamse wijken

Wij hebben twee wijken in Schiedam ondersteund in het uitstippelen wat voor de wijk belangrijk is en de daarbij te hanteren communicatiestrategie.

Transitie naar hybride warmtepompen

Transitie naar hybride warmtepompen

Voor een wijk in Groningen hebben we een aanpak ontwikkeld om de benodigde transitie naar hybride warmteprompen vanuit de praktijk in gang te zetten. 

Plan van aanpak voor aardgasvrije wijk

Plan van aanpak voor aardgasvrije wijk

De WarmteTransitieMakers hebben meegewerkt aan een collectieve wijkaanpak door middel van het Smart Energy Cities model voor een aardgasvrije wijk in Hilversum.

Social Engineering

Social Engineering

De warmtetransitie is een complex maatschappelijk vraagstuk waarbij we op een andere manier zullen gaan koken en verwarmen. Er zijn verschillende benaderingen…

Duurzame warmtekeuze VvE

Duurzame warmtekeuze VvE

Voor een VvE in Gorinchem hebben de WarmteTransitieMakers onderzocht wat de mogelijkheden zijn om de bestaande woningvoorraad te verduurzamen.

Transitieroutes voor Green Deal wijk

Transitieroutes voor Green Deal wijk

De WarmteTransitieMakers hebben voor een Green Deal-wijk met de gemeente, netbeheerder en woningcorporaties samen gezocht naar aardgasvrije alternatieven.

Neem contact op met

Bent u klaar om in actie te komen? We wisselen graag met u van gedachten over uw transitievraagstuk.

Rik Koppelaar

06 31 90 30 83

rik.koppelaar@dwtm.nl

Mechtild Linssen

06 54 33 62 53

mechtild.linssen@dwtm.nl

Thijs de Booij

06 22 07 64 48

thijs.de.booij@dwtm.nl

 

Michiel van der Vight

06 11 00 61 25

michiel.van.der.vight@dwtm.nl

Back To Top