Een succesvol energieloket voor U10

Een succesvol energieloket voor U10

Voor U10 zijn wij aan de slag gegaan als projectleider voor het energieloket jouwhuisslimmer.nl. U10 is een samenwerkingsorganisatie van verschillende gemeenten en de provincie Utrecht. Leuk om dicht bij huis aan de slag te gaan met de warmtetransitie!

Jouwhuisslimmer.nl

Het energieloket jouwhuisslimmer.nl geeft per gemeente advies en informatie over verschillende onderwerpen die te maken hebben met het verduurzamen van je woning. Om van het energieloket een succesvol platform te maken hebben we gewerkt aan de logische, gebruiksvriendelijke indeling en de daarbij passende functionaliteiten. De technische uitwerking hiervan lag bij de platformbeheerder. Daarnaast hebben we vanuit onze aansturende rol gezorgd dat het energieloket gevuld is met de juiste content op de juiste plaats.

Gemakkelijk en overzichtelijk de juiste informatie vinden

De grootste uitdaging in dit project was het blijven denken vanuit de consument: hoe krijgen zij zo gemakkelijk en overzichtelijk mogelijk de informatie die hen verder helpt? Welke informatie is er nodig en in welke volgorde is dat logisch? Tijdens dit proces hebben we geleerd over hoe het nog beter kan: namelijk het inrichten van een platform met persoonlijke pagina over jou woning.

Als inwoner en gemeente – geanonimiseerd – een gedeeld inzicht hebben in geschiedenis en kansen voor maatregelen, kan de gemeente nog veel klantgerichter te werk gaan. Bijvoorbeeld met gerichte subsidieverstrekking en het organiseren van collectieve inkoop. Service en informatievoorziening kunnen op deze manier beter aansluiten bij de bewoner, die zelf minder ver hoeft te zoeken.

Thuiswedstrijd voor de warmtetransitie

Mooi om voor “onze” regio een meer inwoners- en communicatiegerichte opdracht uit te voeren. Een soort thuiswedstrijd voor het versnellen van de warmtetransitie. Maar ook extra spannend: het Utrechts energieloket is het loket waar de helft van onze eigen collega’s terecht kan met vragen.

Meer weten over dit project? Ik kom graag met je in contact!