Van Transitievisie Warmte naar een impactvolle uitvoeringsorganisatie aardgasvrij

Uitvoeringsorganisatie aardgasvrij

Volledige ondersteuning naar een aanpak en uitvoering voor aardgasvrije wijken

In het klimaatakkoord is de afspraak gemaakt om t/m 2030 1,5 miljoen woningen en andere gebouwen te verduurzamen. De transitie naar deze aardgasvrije wijken vraagt om een complete en efficiënte uitvoeringsorganisatie aardgasvrij. Om de uitvoering van de warmtetransitie te realiseren, slaan we de handen ineen om samen met gemeenten en lokale stakeholders. Daarbij combineren we de kracht van lokale verduurzamingsaanpakken voor aardgasvrije wijken met bewonersgerichte begeleiding.

Een samenhangende aanpak voor een uitvoeringsorganisatie aardgasvrij

In de Transitievisie Warmte is het kader geschetst voor de meerjarige warmtetransitie van de gemeente. De volgende stap is het opzetten van een uitvoeringsprogramma met concrete acties. In onze aanpak zijn deze acties verzameld in zes bouwblokken met een sterke onderlinge samenhang.

Deze bouwblokken zijn inzetbaar in zowel startwijken als een gemeentebrede aanpak. Ze zijn erop gericht om verschillende doelgroepen in beweging te brengen. Tijdens het opzetten van het uitvoeringsprogramma aardgasvrij kiezen we samen met de gemeente en lokale stakeholders de passende bouwblokken. Daarbij houden we rekening met de verwachte impact voor en het tempo van elke wijk. Het meerjarige uitvoeringsprogramma kun je zien als een cyclisch lerend traject dat begint met de opstart, gevolgd door de doorontwikkeling, implementatie en monitoring van de impact. Vervolgens wordt er bijgestuurd en gaat de cyclus opnieuw van start.

Download de gratis brochure

Dit zijn de zes bouwblokken voor een samenhangend uitvoeringsprogramma:

1. Collectieve inkoopacties

Geef inwoners duidelijke handvatten voor collectieve advies- en inkoopacties om hun woning eenvoudig, voordelig en stapsgewijs te verduurzamen.

2. Wijkuitvoeringsplannen

Werk met lokale betrokkenen in een gebieds- en/of doelgroepgerichte aanpak en uitvoering in een Plan-Do-Check-Act cyclus.

3. Woningadvies

Geef bewoners compleet advies op maat, inclusief een concreet aanbod dat aansluit op de TrasitievisieWarmte van de gemeente, zodat ook zij stappen zetten om hun woning te verduurzamen.

4. Bewonersinitiatieven

Ondersteun lokale bewonersinitiatieven en VVE’s om tot gedragen oplossingen te komen door ze te begeleiden en heldere keuzes voor te leggen.

5. Lokale uitvoeringskracht

Stuur op het vergroten en het versterken van de daadkracht van lokale uitvoerende partijen. Dit kan door ze te betrekken bij het ontwikkelen en aanbieden van oplossingen voor inwoners.

6. Doorontwikkeling infrastructuur

Neem de regie over het verzwaren van elektriciteitsnetten en het aanleggen en optimaliseren van collectieve warmtesystemen.

Samen aan de slag om de warmtetransitie in jouw gemeente vorm te geven

Met een impactvol uitvoeringsprogramma aardgasvrij onder de arm zijn jullie in staat om de warmtetransitie uit te voeren. Geen vage ideeën , maar concrete stappen waar direct gestart mee kan worden. Zo zorgen we samen duurzame warmte voor iedereen. Neem contact met ons op voor meer informatie.

Aan de slag met de uitvoeringsorganisatie aardgasvrij binnen jouw gemeente?