Van Warmteprogramma naar praktijk

Van Warmteprogramma naar praktijk

Volledige ondersteuning naar een aanpak en uitvoering voor aardgasvrije wijken

Als je als gemeente een TVW/ Warmteprogramma hebt opgesteld, begint daarna de uitvoering. Dit bestaat uit het opzetten van wijkuitvoeringsprogramma’s, maar ook uit een gemeente brede isolatieaanpak en eventueel specifieke aanpakken voor VvE’s of bedrijventerreinen. Dit vraagt om een complete en efficiënte uitvoeringsorganisatie.

Een samenhangende aanpak voor een uitvoeringsorganisatie aardgasvrij

In onze aanpak zijn deze acties verzameld in zes programmalijnen met een sterke onderlinge samenhang. Deze zijn inzetbaar in zowel startwijken als een gemeentebrede aanpak. Ze zijn erop gericht om verschillende doelgroepen in beweging te brengen.

Tijdens het opzetten van het Warmteprogramma zijn samen met de gemeente en betrokken stakeholders passende programma met programmalijnen opgesteld. De meerjarige programmalijnen kun je zien als een cyclisch lerend traject dat begint met de opstart, gevolgd door de doorontwikkeling, implementatie en monitoring van de impact. Vervolgens wordt er bijgestuurd en gaat de cyclus opnieuw van start.

Dit zijn zes veel voorkomende programmalijnen:

1. Collectieve inkoopacties

Geef inwoners duidelijke handvatten voor collectieve advies- en inkoopacties om hun woning eenvoudig, voordelig en stapsgewijs te verduurzamen.

2. Uitvoeringsprogramma’s

Werk met lokale betrokkenen aan een gebiedsgerichte aanpak en uitvoering.

3. Woningadvies

Geef bewoners compleet advies op maat, inclusief een concreet aanbod dat aansluit op het Warmteprogramma van de gemeente, zodat ook zij stappen zetten om hun woning te verduurzamen.

4. Bewonersinitiatieven

Ondersteun lokale bewonersinitiatieven en VVE’s om tot gedragen oplossingen te komen door ze te begeleiden en heldere keuzes voor te leggen.

5. Lokale uitvoeringskracht

Stuur op het vergroten en het versterken van de daadkracht van lokale uitvoerende partijen. Dit kan door ze te betrekken bij het ontwikkelen en aanbieden van oplossingen voor inwoners.

6. Doorontwikkeling infrastructuur

Neem de regie over het verzwaren van elektriciteitsnetten en het aanleggen en optimaliseren van collectieve warmtesystemen op gemeenteniveau.

Samen aan de slag om de warmtetransitie in jouw gemeente vorm te geven

Met impactvolle programmalijnen zijn jullie in staat om de warmtetransitie uit te voeren. Geen vage ideeën , maar concrete stappen waar direct gestart mee kan worden. Zo zorgen we samen duurzame warmte voor iedereen. Neem contact met ons op voor meer informatie.

Aan de slag met de uitvoeringsorganisatie aardgasvrij binnen jouw gemeente?

Samen aan de slag?


Thijs de Booij
Algemeen directeur / eigenaar
06-34493848
thijs.de.booij@dwtm.nl

Vincent Kagie
Participatieadviseur
06-34616782
Vincent.kagie@dwtm.nl

Franca Majoor
Jr. Adviseur
+31634185690
franca.majoor@dwtm.nl