Uitvoeringsorganisatie aardgasvrij

Ondersteuning integrale

aanpak aardgasvrij

Van Transitievisie Warmte naar impactvolle uitvoering

De transitie naar aardgasvrije wijken vraagt om een integrale en efficiënte uitvoeringsorganisatie aardgasvrij. Winst uit je woning en De WarmteTransitieMakers slaan de handen ineen om samen met gemeenten en lokale stakeholders de uitvoering van de warmtetransitie te realiseren. Daarbij combineren we de kracht van lokale verduurzamingsaanpakken met bewonersgerichte begeleiding.

Een samenhangend uitvoeringsprogramma aardgasvrij

In de Transitievisie Warmte is het kader voor de meerjarige warmtetransitie van de gemeente geschetst. De volgende stap is het opzetten van een uitvoeringsprogramma met concrete acties. In onze aanpak zijn deze acties verzameld in zes bouwblokken met een sterke onderlinge samenhang.

Bouwblokken uitvoeringsorganisatie aardgasvrij

Deze bouwblokken zijn inzetbaar in zowel startwijken als een gemeentebrede aanpak en zijn erop gericht om verschillende doelgroepen in beweging te brengen. Tijdens het opzetten van het uitvoeringsprogramma kiezen we samen met de gemeente en lokale stakeholders de passende bouwblokken. Daarbij houden we rekening met de verwachte impact voor en het temp van elke wijk.

Kiezen bouwblokken uitvoeringsorganisatie aardgasvrij

Een cyclisch lerende uitvoeringsorganisatie aardgasvrij

Het meerjarige uitvoeringsprogramma wordt ingebed in een cyclisch lerende uitvoeringsorganisatie aardgasvrij. Door resultaten te monitoren en evalueren, houden we de impact van alle bouwblokken in het oog en werken we continu aan doorontwikkeling van het programma. In de cyclisch lerende uitvoeringsorganisatie aardgasvrij onderscheiden we vier fases.

Lerende uitvoeringsorganisatie aardgasvrij

Michiel van der Vight
Sr. Adviseur / eigenaar
06-11006125
michiel.van.der.vight@dwtm.nl

Aan de slag met de uitvoeringsorganisatie aardgasvrij binnen jouw gemeente?

Ik kom graag met je in contact