Participatiemiddelen: bewoners op de juiste manier betrekken

Participatiemiddelen: bewoners op de juiste manier betrekken

Goede participatie is maatwerk

De omgeving betrekken bij besluitvorming en uitvoering is erg belangrijk in de warmtetransitie. Maar hoe doe je dat? Het gebruiken van de juiste middelen leidt tot waardevolle interactie en is in lijn met verwachtingen van deelnemers. Het opzetten van goede participatie is dan ook maatwerk. Wij hebben een groot aantal middelen die we hiervoor kunnen inzetten. Hieronder een aantal voorbeelden:

Meedenkgroep

We vragen bewoners en ondernemers in meerdere interactieve sessies mee te denken over beleid en uitvoering. Zo komt waardevolle informatie uit de buurt of gemeente naar boven en maken we beleid op maat. De deelnemers krijgen een ‘kijkje in de keuken’ bij de nodige onderzoeken en kunnen hierin bijsturen en vragen stellen. 

Luisterpaal

De bekende gele praatpaal is nog niet helemaal uit het straatbeeld verdwenen. Zo zetten wij deze in op openbare plekken zoals bij de supermarkt in de buurt. Voorbijgangers kunnen hun mening inspreken en vragen stellen over uiteenlopende onderwerpen, zoals “wat vindt u van een warmtenet?”

Enquête

Een belangrijk middel om bij een brede doelgroep informatie op te halen. We stellen alleen de vragen die relevant zijn, in begrijpelijke taal en ondersteund met beelden. Omdat een enquête veel ruimte geeft om te reageren, combineren we dit graag met het informeren van de omgeving, Bijvoorbeeld met een videographic.

Keukentafelgesprekken

Met één-op-één gesprekken bespreken we de zorgen en ideeën die bewoners hebben bij de warmtetransitie. In zulke gesprekken komen vaak de onderliggende zorgen van mensen naar boven. Daarmee kunnen we nog beter aansluiten op de beleefwereld van de inwoners van uw gemeente en slim werk met werk maken. Als we dan toch bij de mensen thuis zijn, is een woningschouw ook mogelijk. Dan weten de bewoners meteen hoe ze zelf hun huis kunnen verduurzamen.

Burgerberaad

Het burgerberaad krijgt op steeds meer plekken voeten aan de grond. Een door loting samengestelde groep krijgt de mogelijkheid zich te verdiepen in de warmtetransitie en vormt een advies aan de Raad. Wij kunnen helpen een burgerberaad op te zetten of treden op als specialist waarbij burgerberaadsleden terecht kunnen voor vragen en kennis.

Aan de slag met participatie in jouw gemeente?

“Als kartrekkers van het project Heesakkers hebben jullie er al veel energie ingestoken en als ik dan zie hoe dat uitpakt op de bewonersavond, wil ik jullie oprecht een groot compliment geven. Organisatie was uitstekend en vooral jullie presentatie vond ik zeldzaam goed”.

– Noud van Leeuwen,
Sociaal Makelaar
Gemeente Cranendonck

Samen aan de slag?


Vincent Kagie
Participatieadviseur
06-34616782
Vincent.kagie@dwtm.nl

Willem Steenkamer
Adviseur
+31638213801
willem.steenkamer@dwtm.nl

Augusta Goedhart
Sr. Adviseur
06-39833233
augusta.goedhart@dwtm.nl