Analyse van de warmtescenario’s per buurt

Buurtanalyse

Bewoners en gemeenten willen de best passende warmteoplossing voor hun wijk. Om te bepalen wat de beste oplossing is, kunnen we verschillende aardgasvrije alternatieven vergelijken. De technische doorrekening doen we met onze Warmtetool.

De Buurtanalyse brengt de verschillende aspecten van een aardgasvrije wijkoplossing in kaart. Deze zijn nodig om een onderbouwd besluit te maken. Het gaat om technisch-economische aspecten, maar ook geschikte organisatie- en financieringsvorm en lokale kansen en bedreigingen. We voeren de analyse uit op het detailniveau dat past bij de fase waarin de lokale uitwerking zich nu bevindt.

De scenariostudie als basis

De scenariostudie is de ideale basis voor onder meer een Uitvoeringsprogramma, collectieve inkoop, marktconsultatie of verdieping binnen het Warmteprogramma. Alle resultaten zijn inzichtelijk en de keuze voor de beste oplossing(en) wordt hiermee goed onderbouwd. Hierdoor wordt draagvlak voor de uiteindelijke keuze groter. Bij bewoners, bedrijven, de gemeenteraad en betrokken partijen in de wijk.

Met de Warmtetool analyseren we duurzame warmtescenario’s in de buurt.

Scenariostudie met de Warmtetool: de verschillende kansrijke scenario’s in kaart

Zijn er verschillende aardgasvrije alternatieven mogelijk in een wijk of buurt? Met de Warmtetool geven we inzicht door het doorlopen van de volgende stappen:

  1. Inventarisatie: het in kaart brengen van de (toekomstige) warmtevraag, de gebouwtypen en welke warmtebronnen beschikbaar zijn of geïntroduceerd kunnen worden, de potentie hiervan en de techno-economische eigenschappen.
  2. Scenario’s definiëren: We brengen verschillende scenario’s in kaart, waarbij onderscheid wordt gemaakt tussen verschillende clusters binnen de buurt. Deze scenario’s bepalen we samen met jou en kunnen flexibel worden samengesteld.
  3. Vergelijken: Tot slot rekenen we de verschillende scenario’s door en worden deze vergeleken op de volgende punten:
    Technisch-economische analyse: systeemschetsen, kosten/ businesscases voor alle partijen, CO2-impact, ruimtelijke impact etc.
    Kwalitatieve eigenschappen: lokale kansen en bedreigingen, geschikte organisatievormen en financieringsvormen

Het resultaat bevat alle bouwstenen voor een onderbouwde keuze voor een warmteoplossing voor de buurt. Dit kan mogelijk nog bestaan uit een shortlist aan verschillende alternatieven die in de volgende fase nader uitgewerkt worden komen.

.

Benieuwd naar de haalbaarheid van duurzame warmteoplossingen in jouw gemeente?

Aan de slag met een scenariostudie?


Saskia Dane
Technisch adviseur
06-11830610
saskia.dane@dwtm.nl

Johan Verheij
Technisch adviseur
06-11764210
johan.verheij@dwtm.nl

Max Vroomen
Technisch adviseur
0629219904
max.vroomen@dwtm.nl