Vereniging van Eigenaren verduurzamen: in 3 stappen naar besluitvorming

Vereniging van Eigenaren verduurzamen

Voor gemeenten die iets willen bereiken met het verduurzamen van de woningvoorraad in appartementencomplexen of VvE’s (Vereniging van Eigenaren) met particuliere eigenaren, bieden we een specifiek stappenplan aan. Door de unieke structuur en de (veelal) gemengde samenstelling van eigenaren in een VvE is besluitvorming naar verduurzaming of aardgasvrij trager en complexer dan bij eengezinswoningen of woningen van woningcorporaties.

Dit zijn de stappen naar besluitvorming in de ledenvergadering (ALV) van de VvE

Om VvE’s te verduurzamen is een goede ingang een eerste vereiste. Wie benader je? Is er een contact uit een eerder traject, is de VvE-beheerder bekend, de VvE-bestuurder of een lid van de duurzaamheidscommissie? Met de juiste vertegenwoordiger bespreken we vervolgens:

 1. De VvE in kaart
  Een inventarisatie van de situatie en bewonerswensen met  o.a:
  1. Bouwkundige staat, 
  2. (D)MJOP, 
  3. Maandelijkse bijdrage, 
  4. Verhouding eigenaar-bewoners vs. Verhuurders
  5. Soort warmtebron: individueel of collectief
  6. Enquête: wat zijn de bewonerswensen?
  7. Warmte-alternatief:  wat suggereert het warmteprogramma/de TVW of -indien aanwezig- het (Wijk)Uitvoeringsplan?
 1. Een schouw op locatie met een adviesrapport op maat
  We gaan langs op locatie. In combinatie met de ontvangen informatie in Stap 1 krijgen we een compleet beeld van de VvE. We houden rekening met de voorkeuren van de VvE en geven inzicht in de beperkingen maar vooral: mogelijkheden om de VvE te verduurzamen! Dit inclusief de financiële consequenties (kosten en opbrengsten) voor de VvE en/of de individuele eigenaar van -bijvoorbeeld- 3 scenario’s: niets doen, overgangsfase met de nadruk op isolatie, volledig aardgasvrij. En teruggerekend naar breukdeel uit de splitsingsakte en per maand. Zo wordt het voor iedereen inzichtelijk en budgettair overzichtelijk.
 1. Procesbegeleiding: richting besluitvorming in de ALV
  Na oplevering van het adviesrapport, in overleg met het VvE-bestuur en eventueel de VvE-beheerder (agenderen), volgt een toelichting in de drukbezochte ledenvergadering. Agendapunten zijn de keuzemogelijkheden en het besluit tot een vervolg. In het gunstigste geval kan dit de uitvraag zijn voor offertes bij aannemers of installateurs. In een volgende vergadering kan er gekozen worden. Op basis hiervan worden de financiële consequenties definitiever en kan er subsidie aangevraagd worden. 

* Voor VvE’s zijn er diverse subsidiemogelijkheden op onderzoek en maatregelen: SVVE en SAH (RVO.nl)

Ontzorgen, minder frustraties en een sneller proces

Ons stappenplan voor verduurzaming van een VvE kan ingezet worden om kleine- en grote VvE’s met het lastige proces van onderhoud, eigenaarsbelangen, financiën, draagvlak en besluitvorming te ondersteunen. Maar ook toelichting op gemeentelijk beleid en mogelijkheden op ALV’s behoort tot de mogelijkheden: we spreken de taal van de woningeigenaren en treden op als neutrale, deskundige schakel tussen beleid en uitvoering. Het resultaat van deze aanpak: het ontzorgen van de gemeentelijke capaciteit, minder frustraties bij VvE’s en een sneller proces naar besluit en/of uitvoering.

Benieuwd wat we voor jouw gemeente en/of VvE kunnen betekenen? We komen graag met je in contact.

Meer weten over VvE’s en besluitvorming? Kom in contact

Samen aan de slag?


Niek Brinkhof
Technisch adviseur
06-39833358
niek.brinkhof@dwtm.nl

Gerben Jan de Vries
Sr. Adviseur
06 34616783
gerben.jan.de.vries@dwtm.nl

Joachim Kooijinga
Technisch adviseur
06-48407915
joachim.kooijinga@dwtm.nl