Partner in contracteren van warmtebedrijven

Partner in contracteren van warmtebedrijven

Hoe contacteer je een warmtebedrijf om een warmtenet te realiseren?

Voor een wooncomplex bestaan veel mogelijkheden om een aardgasvrije warmteoplossing te realiseren. Vanuit een Transitievisie Warmte of vanuit de eigen strategische planning kan een warmtenet als interessante optie voor een of meer wooncomplexen naar voren komen. Als de keuze op een warmtenet is gevallen, hoe contracteer je dan een warmtebedrijf om dit te realiseren?

Wij zijn je partner in het contracteren van warmtebedrijven

Onze aanpak in vier stappen

Bij het realiseren van een warmtenet komt veel kijken: er moeten duurzame warmtebronnen gelokaliseerd worden, de potentie (capaciteit en temperatuur) moet in kaart gebracht worden, er moet een ontwerp gemaakt worden, het warmtenet moet gerealiseerd worden en de woningen moeten worden aangesloten. Met onze ervaring in het ontwikkelen van warmtenetten kunnen we goed fungeren als jouw partner bij het contracteren van een warmtebedrijf.

Deze aanpak kent vier stappen:

1. Pakket van eisen
Samen stellen we een pakket van eisen op voor de uitvraag. In het pakket van eisen staan naast gegevens over woningaantallen en warmtebehoefte ook de eisen omtrent duurzaamheid en woonlasten. Met het pakket van eisen benaderen we warmtebedrijven met de vraag een aanbod voor een warmtenet te doen.

2. Aanbiedingen van warmtebedrijven
Als de aanbiedingen van warmtebedrijven binnen zijn, beoordelen we deze en adviseren de corporatie en andere stakeholders hierover. Hierbij besteden we extra aandacht aan leveringszekerheid en woonlasten voor de huurders. Daarnaast nemen we specifieke aandachtspunten van de corporatie mee. Op basis van het advies kunnen de corporatie en andere stakeholders besluiten om met een warmtebedrijf verder te gaan.

3. Ontwerproces
Er volgt een ontwerpproces. Tijdens dit proces kijken we met de corporatie mee naar het door het warmtebedrijf opgestelde ontwerp en bijbehorende stukken en adviseren we over de vervolgstappen. Daarnaast kunnen we adviseren over een gebouwaanpak om de woningen geschikt te maken voor aansluiting op het warmtenet.

4. Participatietraject
Parallel aan het ontwerpproces loopt een participatietraject om huurders mee te nemen in het proces. We leveren input voor bewonersavonden en andere bewonerscommunicatie om draagvlak onder de huurders te realiseren.

Zo zorgen we voor duidelijke en duurzame afspraken met de toekomstige warmteleverancier.

Op zoek naar een partner in het contracteren van warmteoplossingen?