Communicatiestrategie Schiedam

Communicatiestrategie aardgasvrije wijken
Schiedam

Communicatiestrategie Schiedam

De meest optimale oplossing voor Groenoord en Nieuwland

Groenoord en Nieuwland zijn in het kader van de Green Deal Aardgasvrije wijken aangewezen om als eerste wijken van Schiedam aardgasvrij te worden. De WarmteTransitieMakers hebben door middel van communicatiestrategie bijgedragen aan het vinden van de meest optimale oplossing voor de energietransitie in beide wijken.

Het projectteam

Het projectteam – bestaande uit Gemeente, wooncorporatie Woonplus, provincie, netbeheerder Stedin en Eneco – had als doel bewoners bij het afwegingsproces te betrekken. Draagvlak onder bewoners is immers belangrijk om welke energiemaatregel dan ook te kunnen treffen.

De gemeente heeft daarvoor WarmteTransitieMaker Mechtild Linssen ingeschakeld om zo inzicht te krijgen in wat voor de wijk belangrijk is en de daarbij te hanteren communicatiestrategie. Ze heeft een klankbordgroep gevormd waarin de bewonersvereniging, de energiecollectieven en bewoners uit de buurt zitting hebben genomen.

Excursies

De klankbordgroep heeft onder andere criteria geformuleerd voor het toetsen van de aardgasvrij-varianten. Deze zijn gecheckt bij de achterban op drukbezochte wijkfestivals. Daar bleek brede steun voor de criteria. Er zijn enkele ‘scholingsbijeenkomsten’ en excursies georganiseerd om bewoners te laten kennismaken met wat er zoal komt kijken bij verschillende manieren om buurten aardgasvrij te maken.

Ook heeft de klankbordgroep advies uitgebracht over het onderzoeksrapport naar de verschillende aardgasvrije alternatieven. Dit positief kritische advies bevatte veel vragen die in het onderzoek nog niet beantwoord werden. Het projectteam kon dit goed gebruiken bij de volgende stap: het uitwerken van de voorkeursvariant(en) voor de diverse buurten in beide wijken.


Mechtild Linssen
Sr. Participatieadviseur
06-54336253
mechtild.linssen@dwtm.nl

Op zoek naar een communicatiestrategie voor jouw buurt?

Ik bel je graag voor een oriënterend gesprek.