Wijkaanpak aardgasvrij Huizen

Aardgasvrij Huizen:

Stad & Lande en Bovenweg

“De betrokkenheid is zo groot, dat de zaal soms te klein is…”

De gemeente Huizen neemt concrete stappen om een aardgasvrije gemeente te worden. Tezamen met de WarmteTransitieMakers is de gemeente gestart met een wijkaanpak naar aardgasvrij. Hiervoor zijn de wijken Stad & lande en de Bovenweg aangewezen.

De gemeente Huizen streeft ernaar dat deze wijken mee kunnen doen met de volgende ronde van het BZK-traject “Proeftuin wijken”, omdat dit mogelijkheden biedt om de eerste onrendabele top voor bewoners weg te nemen. Daarvoor moeten in 2019 concrete kansen en strategieën worden vastgesteld.

Aanpak

Het is dus van belang dat betrekkelijk snel een strategie voor beide wijken wordt bepaald. Omdat de mogelijke strategie sterk afhangt van kansen om bijvoorbeeld woningen van de woningbouwcorporaties en van wijkbewoners aardgasvrij (of aardgasvrij-ready) te maken, is het lastig om het gehele traject vooraf op activiteitenniveau uit te stippelen. Daarom zet Michiel van der Vight in op het Smart Energy Cities model.

“Het is een feest om te werken met de burgers van de gemeente Huizen, waar de betrokkenheid zo groot is dat de zaal soms letterlijk te klein is.”

Michiel van der Vight, projectleider

Dit houdt in dat de WarmteTransitieMakers flexibel omgaan met het tempo waarin het traject wordt doorlopen met bewoners en andere lokaal betrokken partijen. Om een uiteindelijke routekaart op te stellen die gedragen is door bewoners en andere partijen zetten de WarmteTransitieMakers in op een wijkanalyse, die wordt getoetst in klankbordgroepen. Zo kan er gekeken wat de meest geschikte warmteoplossing voor deze wijk is.

Resultaat

Om aanspraak te kunnen maken op de financiering van het BZK-traject is het van belang dat er een plan van aanpak voor de wijk opgesteld kan worden, dat inspeelt op de natuurlijke momenten en kansen van de wijk. Dit plan van aanpak wordt ontwikkeld in een werkgroep met bewoners en met andere stakeholders. Het uiteindelijke resultaat is een routekaart voor Stad & Lande en de Bovenweg naar aardgasvrij.

medium shot foto van man
Michiel van der Vight
Sr. Adviseur / eigenaar
06-11006125
michiel.van.der.vight@dwtm.nl

Ook een routekaart ontwikkelen voor jouw buurt?

Ik bel je graag voor een oriënterend gesprek.