Aansluiten op een warmtenet: wat betekent dat voor mijn woning?

Aansluiting van je woning

op een warmtenet

Aansluiten op het warmtenet: wat betekent dat voor mijn woning?

Je huis verwarmen zonder aardgas: dat kan door duurzaam door je woning aan te sluiten op een warmtenet. Maar: waar moet je rekening mee houden? En welke keuzes heb je?

In deze FAQ geven we antwoorden op een aantal veelgestelde vragen rondom warmtenetten.


Wat voor installatie heb je nodig in de woning voor aansluiting op een warmtenet?

Voor een aansluiting op het warmtenet is een (warmte)afleverset in de woning nodig. Deze is kleiner dan een cv-ketel, dus dat scheelt ruimte. De afleverset zorgt ervoor dat de warmte van het warmtenet wordt overgedragen aan het centrale verwarmingssysteem in de woning (radiatoren en/of vloerverwarming). De afleverset levert ook de warmte voor het warme water uit de kraan. De afleverset is voorzien van een warmtemeter die bijhoudt hoeveel warmte er aan de woning wordt geleverd (vergelijkbaar met de gasmeter). Voor het plaatsen van deze afleverset en het aanbrengen van de warmteleidingen van de straat naar de woning worden eenmalige kosten berekend door de warmteleverancier. Dit zijn de aansluitkosten. De aansluitkosten variëren per project. In een dicht bebouwde omgeving met een lokale warmtebron ter beschikking, zullen de aansluitkosten vele malen lager uitvallen dan in het buitengebied op grotere afstand van de warmtebron.

De afleverset blijft in de meesten gevallen eigendom van de warmteleverancier. De warmteleverancier is dan ook verantwoordelijk voor onderhoud en indien noodzakelijk, vernieuwing van de set. De onderhoudskosten zijn inbegrepen in de vaste maandelijkse kosten.


Kan ik nog een eigen energieleverancier kiezen wanneer er een warmtenet in mijn buurt komt?

Er wordt gewerkt aan een nieuwe wet (de Warmtewet) die per gebied één warmtebedrijf aanwijst. Dit warmtebedrijf wordt gekozen en gecontroleerd door de gemeente en is verantwoordelijk voor de levering van duurzame warmte, aanleg van het warmtenet en voor beheer & onderhoud. De beschikbare ruimte in de ondergrond (onder het wegoppervlak) is vaak beperkt en de investeringen voor een warmtenet zijn erg hoog. Het is daarom niet mogelijk om meerdere warmtenetten in een gebied aan te leggen zodat woningeigenaren en/of huurders kunnen kiezen voor verschillende warmteleveranciers. De partij die wordt aangewezen en gecontroleerd door de gemeente bepaalt welke warmte er wordt geleverd vanuit welke warmtebron. Het is daarnaast waarschijnlijk dat er per warmtenet maar enkele duurzame warmtebronnen beschikbaar zijn die warmte aan het warmtenet leveren dus een vrije keuze hierin ligt niet voor de hand.

Wel blijft het mogelijk om voor de eigen woning een individuele oplossing te regelen, ook als er een warmtenet wordt aangelegd in de buurt. Waarschijnlijk komen hier wel regels voor in de nieuwe wet, bijvoorbeeld dat de individuele oplossing minstens net zo duurzaam moet zijn als het warmtenet.


Wat zijn de geschatte kosten per inwoner voor een warmtenet? En zal dit goedkoper zijn dan zelf te investeren?

Het is nog niet goed in te schatten, wat de kosten worden. Deze zijn afhankelijk van de uiteindelijke warmtebron(nen) die er gekozen wordt en ook van het aantal inwoners dat aansluit op het warmtenet. Deze kosteninschatting zal bij een verkenning in beeld worden gebracht.


Is een warmtenet wel duurzaam?

In Nederland liggen een aantal warmtenetten die al tientallen jaren oud zijn, vooral in de grote steden. Deze hebben vaak een fossiele bron, zoals restwarmte van een op aardgas gestookte elektriciteitscentrale. Voor deze warmtenetten wordt gezocht naar nieuwe energiebronnen. Nieuwe warmtenetten worden meestal direct op een duurzame warmtebron aangesloten, zoals aardwarmte of aquathermie. De CO2-uitstoot is dan laag.Laura van der Noort
Adviseur
06-39833154
laura.van.der.noort@dwtm.nl

Heb je vragen over het aansluiten van je woning op een warmtenet?

Ik kom graag met je in contact.