De kosten van aardgasvrij wonen: feiten en fabels

Feiten en fabels over

de kosten van aardgasvrij wonen

Wat zijn de kosten van aardgasvrij wonen?

Als het gaat over aardgasvrij wonen, dan gaat het ook vaak over de betaalbaarheid van alternatieven. Wie betaalt welke kosten? En wat levert de overstap op?

In deze FAQ gaan we in op de feiten en fabels rondom de kosten van aardgasvrij wonen.


Wie gaat de overstap naar aardgasvrij wonen betalen?

Betaalbaarheid is één van de belangrijkste voorwaarden voor de warmtetransitie. De landelijke overheid is bezig met het ontwikkelen van verschillende opties om de transitie naar aardgasvrij voor iedereen betaalbaar te maken. Zo wordt er gekeken naar de mogelijkheid om investeringen in de woning voor te financieren via het Nationaal Warmtefonds. Er zijn al diverse subsidies, bijvoorbeeld voor warmtepompen en isolatie .

Daarnaast worden aardgasvrije technieken in de komende jaren waarschijnlijk steeds goedkoper doordat veel ontwikkeling plaatsvindt en producten steeds meer met massaproductie gemaakt kunnen worden. 


Is duurzame warmte duurder dan aardgas?

Wonen zonder aardgas is op dit moment vaak nog duurder dan wonen met aardgas. Dit komt voornamelijk door de hoge kosten van de aanpassingen in huis. Denk hierbij aan vergaande isolatie zoals HR+++ glas, en nieuwe apparaten. In de komende jaren gaat de aardgasprijs stijgen, zodat duurzame warmte steeds gunstiger wordt.

Hoe hoog de kosten zijn en welke oplossing het goedkoopst is, verschilt flink per woning. Het hangt onder andere af van de isolatie van de woning en welke warmtebronnen er in de buurt zijn.

Bij lagetemperatuurverwarming, zoals een warmtepomp of een warmtenet op lage temperatuur, is vooral de investering aan het begin hoog. De energierekening is lager. Dit komt omdat een warmtepomp bijna altijd gecombineerd moet worden met vergaande isolatie en het installeren van wand- of vloerverwarming. Door de energiebesparing die het oplevert, is het soms dan ook mogelijk om deze investering over een langere termijn terug te verdienen.

Bij een warmtenet op hoge temperatuur of groen gas is het precies andersom: hiervoor zijn minder aanpassingen aan de woning nodig, zodat de kosten aan het begin lager zijn. Vaak is de energierekening dan juist hoger.

De gemeente kijkt, bij het maken van de Transitievisie Warmte en de plannen per buurt, welke oplossing het goedkoopst is voor de verschillende typen woningen.

Overigens zijn er ook duurzame maatregelen die zich goed terugverdienen, zoals spouwmuurisolatie, vloer- of dakisolatie en zonnepanelen.


Waarom wachten we niet gewoon als het nu nog duur is? 

Op dit moment is verwarmen met aardgas inderdaad de goedkoopste optie, maar dit blijft niet zo. In de komende jaren gaat de aardgasprijs stijgen. In Nederland hebben we afgesproken om in 2050 volledig aardgasvrij te zijn. Dit lijkt ver weg, maar de opgave is enorm. Daarom willen we graag zo snel mogelijk de eerste wijken aardgasvrij maken. Om dit betaalbaar te maken, zijn er allerlei subsidies beschikbaar.

Overigens is (goede) isolatie nu al voor iedereen een interessante optie: energie die je niet gebruikt, hoef je ook niet op te wekken. Zeker met de stijgende aardgasprijs is isolatie een slimme investering, die je terugverdient. Bovendien zorgt isolatie voor een comfortabele woning.


Zijn er subsidies voor de overstap naar aardgasvrij?

Zeker. Om het aardgasvrij worden betaalbaar(der) te maken zijn er verschillende soorten subsidies vanuit de overheid beschikbaar. Onder andere voor warmtepompen, zonneboilers en isoleren. Dat heet de ISDE regeling. Milieu Centraal heeft een Energiesubsidiewijzer waarin de lopende subsidies terug te vinden zijn per gemeente.


Heb ik straks geen gasrekening meer?

Als je wordt aangesloten op een warmtenet, of wanneer jouw huis all-electric wordt, dan ben je volledig onafhankelijk van aardgas. Je hebt dan ook geen gasrekening meer. Met een warmtenet krijg je wel een rekening voor de warmte. Deze rekening komt van de aanbieder van het warmtenet, en wordt berekend door de hoeveelheid warm water te meten die je huis binnenkomt. Er wordt nu op sommige plekken ook gekeken naar de mogelijkheden om een coöperatief warmtenet aan te leggen in eigendom van een lokale bewonersgroep.

Woningen die overstappen op elektrische oplossingen zoals een warmtepomp of infraroodpanelen, hebben alleen een rekening voor elektriciteit. Als je zelf ook energie opwekt, bijvoorbeeld met zonnepanelen, is je stroomrekening vanzelfsprekend lager. Kies je voor een hybride warmtepomp als tussenoplossing, dan heb je nog wel een (lage) gasrekening voor de momenten waarop de gasgestookte ketel moet bijstoken. Woningen die verwarmd gaan worden met groen gas, krijgen natuurlijk nog wel een gasrekening.


Ik wil van het aardgas af. Kost het afsluiten van de gasaansluiting geld?

Niet meer! Tot voorkort brachten netbeheerders een paar honderd euro in rekening voor de werkzaamheden om de gasaansluiting te verwijderen. Dat gaat veranderen. In november 2020 heeft het kabinet aangekondigd dat deze kosten niet langer betaald hoeven worden door de klant die van het gas af wil. Als de Eerste en Tweede Kamer akkoord gaan, gaat de nieuwe regeling naar verwachting in het voorjaar van 2021 in.


Wat levert het mij op?

Wat het oplevert hangt af van de maatregelen die in jouw woning worden genomen.

Over het algemeen leidt betere isolatie tot meer comfort. Muurisolatie, vloerisolatie, dakisolatie en kierdichting verdienen zichzelf binnen een paar jaar terug. Zeer goed isolerend glas is duurder, maar zorgt voor een forse comfortverhoging. Ook vloerverwarming is comfortabel. Bij vergaande isolatie is het wel goed om te (laten) bekijken of jouw huis voldoende wordt geventileerd. Een ander voordeel van wonen zonder aardgas is dat er geen koolmonoxidegevaar meer is. Ook wordt de woning meer waard.Thijs de Booij
Algemeen directeur / eigenaar
06-34493848
thijs.de.booij@dwtm.nl

Wat is jouw uitdaging?

Ik bel je graag voor een oriënterend gesprek.


Laura van der Noort
Adviseur
06-39833154
laura.van.der.noort@dwtm.nl

Heb je vragen over de kosten van aardgasvrij wonen?

Ik kom graag met je in contact.