6 belangrijke veranderingen in 2024 rondom tarieven en subsidies van energie

6 belangrijke veranderingen in 2024 rondom tarieven en subsidies van energie

Voor niets gaat de zon op, dat geldt ook in de warmtewereld. Belangrijk dus om op de hoogte te zijn van de veranderingen in tarieven, budgetten, regelingen en subsidies van energie. We hebben de 6 belangrijkste veranderingen voor 2024 rondom dit thema voor je op een rij gezet.

1. Tariefwijzigingen en het Einde van het Prijsplafond

De Autoriteit Consument & Markt (ACM) heeft de maximumtarieven vastgesteld voor huishoudens die zijn aangesloten op een warmtenet. Het nieuwe warmtetarief bedraagt €46,69 incl. btw per gigajoule (GJ), aanzienlijk lager dan het tarief van €91,90 incl. btw in 2023. Echter, met de invoering van het prijsplafond in 2023 gold een lager tarief tot 37 GJ, namelijk €47,38 per GJ. Het tarief per GJ blijft nu consistent, ongeacht het verbruik. Het vastrecht is wel verhoogd, van €549,58 naar €618,82 per jaar incl. btw.

2. Verhoogd Budget voor Energie-investeringsaftrek (EIA)

Voor de Energie-investeringsaftrek (EIA) is in 2024 een budget van 259 miljoen euro beschikbaar. Een stijging van 10 miljoen euro ten opzichte van 2023. De EIA stelt ondernemers in staat om investeringen in energiebesparende en duurzame technieken af te trekken van hun fiscale winst. De aftrek bedraagt nu 40% voor investeringen in nieuwe bedrijfsmiddelen die op de Energielijst staan, met een minimum investeringsbedrag van €2.500 per bedrijfsmiddel.

3. Stimuleringsregeling Aardgasvrije Huurwoningen (SAH)

De Stimuleringsregeling Aardgasvrije Huurwoningen (SAH), oorspronkelijk gestart in mei 2020, is verlengd tot eind 2024. Deze regeling subsidieert de aansluiting van bestaande huurwoningen op een warmtenet en het verwijderen van aardgas. De subsidie omvat onder andere 30% van de aansluitbijdrage van het warmtebedrijf (maximaal €3.800 per woning) en 40% voor flankerende maatregelen zoals afsluitkosten van de netbeheerder, elektrisch koken en aanpassing van de verwarmingsinstallatie (maximaal €1.200 per woning).

4. Investeringssubsidie Duurzame Energie en Energiebesparing (ISDE)

Het budget voor de Investeringssubsidie Duurzame Energie en Energiebesparing (ISDE) is in 2024 met 40 miljoen euro verhoogd naar een totaal van 600 miljoen euro. Daaronder valt:


Aansluiting warmtenet

De subsidie voor aansluiting op het warmtenet is verhoogd naar €3.775 voor aansluitingen gerealiseerd op of na 1 januari 2024.

Subsidievereisten voor Monumenten

Voor eigenaren van monumentale panden zijn de subsidiemogelijkheden verruimd.

  • Rc-waarde van minimaal 3,5 m2K/W voor gevels/daken, wordt nu een waarde van 2,5 m2K/W gehanteerd.
  • De U-waarde van glas is nu maximaal 3,0 W/m2K (in plaats van 1,2 W/m2K), en het minimumoppervlak van glas is nu 3 m2 (in plaats van 8 m2 ).
  • Het glas mag daarbij ook als voor- of achterzetbeglazing worden geplaatst, bijvoorbeeld bij een glas-in-loodraam.

Bio-based Materialen

Er zijn soepelere eisen voor isolatiematerialen en een verhoogde subsidie voor bio-based materialen zoals vezelhennep en vlas. Wie hiervoor kiest, krijg een extra €1 tot €5 per m2, afhankelijk van het type isolatie. Ook deze regel geldt exclusief voor woonhuizen.

Warmtepomp Subsidies en Labelvereisten

Subsidies voor warmtepompen zijn herzien met nieuwe labelvereisten, waarbij alleen warmtepompen met een energielabel A++ of hoger in aanmerking komen. Voor warmtepompen met een energielabel A+ of lager geldt geen subsidie meer. Heeft u in 2023 een warmtepomp met een A+, of lager label gekocht? Dan komt u toch in aanmerking voor subsidie als u deze in 2024 laat installeren.

Veranderingen voor Zakelijke Gebruikers

Subsidies voor zonnepanelen zijn voor zakelijke gebruikers stopgezet. Alleen warmtepompen, zonneboilers en kleinschalige windturbines komen nog in aanmerking voor subsidie.

Aanpassingen in Zonneboiler Subsidies en Energiebelasting

De subsidie voor zonneboilers is aangepast om overstimulering te voorkomen. Zonneboilers met een oppervlakte van 5 tot en met 10 m² krijgen € 0,55 per kWh. Eerder was dit € 1,02. Zonneboilers met een oppervlakte van >10 m² krijgen € 0,28 per kWh. Eerder was dit € 0,45.

5. Energiebelasting

Ook vinden er veranderingen plaats in de energiebelasting, met een stijging voor gas en een daling voor elektriciteit, om de overstap van gas naar elektriciteit te stimuleren. In 2024 is de energiebelasting ongeveer 70,5 eurocent per m3 gas t.o.v 59 eurocent in 2023. Voor stroom is dit in 2024 13,2 eurocent per kWh t.o.v. 15,25 eurocent in 2023  (bedragen inclusief 21% btw). Tegelijkertijd krijg je een vast bedrag aan energiebelasting terug, namelijk 631,39 euro (bedrag in 2024).

6. Noodfonds voor Lage Inkomens

Het energietoeslagprogramma voor huishoudens met een laag inkomen wordt stopgezet in 2024. In plaats daarvan wordt het Tijdelijk Noodfonds Energie opnieuw geopend vanaf januari 2024 om hulp te bieden aan huishoudens met een laag inkomen die 8% van hun inkomen of meer besteden aan energie.

Mis je nog veranderingen die wel in dit rijtje thuis horen? Laat het ons weten, dan vullen we het aan.

Samen de warmtetransitie versnellen? Ik kom graag met je in contact