Geen groen gas of waterstof als warmtebron in TVW / Warmteprogramma

Geen groen gas of waterstof meer als warmtebron in Transitievisie Warmte (en Warmteprogramma)

Groen gas of waterstof als warmtebron wordt afgeraden door minister de Jonge

In de brief van Hugo de Jonge, minister van Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening, aan de Colleges van Burgemeester en Wethouders van 20 juli 2023 omtrent verduurzaming van de gebouwde omgeving, stond een mededeling over groen gas of waterstof als duurzame warmteoplossing: 

Mocht je groen gas of waterstof als transitiestrategie in jouw Transitievisie Warmte (TVW) hebben opgenomen, dan adviseren wij je dit voornemen waar mogelijk te wijzigen in een andere duurzame bron.”

Veel gemeenten hebben hun hoop gevestigd op groen gas of waterstof als warmtebron voor de gebouwde omgeving. Het ministerie benadrukt dat dit nu én in de toekomst onvoldoende beschikbaar is voor het aardgasvrij verwarmen van gebouwen. Het is belangrijk dat beleidsmakers daar nu van op de hoogte zijn en hun transitiestrategie aanpassen.

Zet jouw gemeente in op groen gas of waterstof? Dan onderzoeken wij graag alternatieve warmtebronnen voor je, door middel van onze bronnenanalysetool.

Voor meer informatie kun je contact opnemen met Pieter Jeen de Boer via 06 15 88 64 80 of pieter.jeen.de.boer@dwtm.nl

Originele tekst uit de brief

Het isoleren van woningen staat centraal, waarbij we ervoor willen zorgen dat ze voldoen aan de isolatiestandaard. Wat betreft de energievoorziening van gebouwen, hebben we grofweg drie opties: een aardgasvrije warmtevoorziening via een collectief warmtenet, volledig elektrische warmtepompen of hybride warmtepompen in combinatie met (op termijn duurzaam) gas. In de praktijk zijn er vanzelfsprekend innovatieve tussenvormen in ontwikkeling, waarbij bijvoorbeeld een laag temperatuur warmtenet kan worden gekoppeld aan warmtepompen. Het is belangrijk om te benadrukken dat waterstof én groen gas, zelfs na 2030, slechts in beperkte mate beschikbaar zullen zijn voor het verwarmen van gebouwen². Mocht u groen gas of waterstof als transitiestrategie in uw Transitie Visie Warmte (TVW) hebben opgenomen, dan adviseren wij u dit voornemen waar mogelijk te wijzigen in een andere duurzame bron.

² Zie uitgebreider het recente gepubliceerde Nationaal Programma Energiesysteem: https://www.rvo.nl/onderwerpen/energiesysteem/nationaal-plan-energiesysteem

Alternatieve warmtebronnen onderzoeken? Ik kom graag met je in contact