Uitvoeringsmiddelen klimaat structureel inzetbaar

Uitvoeringsmiddelen klimaat structureel inzetbaar

Gemeenten ontvangen financiële middelen om hun interne capaciteit te verbeteren, zodat ze effectiever het klimaat- en energiebeleid kunnen uitvoeren. Na overleg met de nationale en provinciale overheden is besloten dat gemeenten deze financiële middelen voortaan structureel kunnen gebruiken.

De regeling voor de capaciteit van decentrale overheden voor klimaat- en energiebeleid (CDOKE) (geldig van 2023 tot 2025) wordt door veel gemeenten gezien als tijdelijke financiële steun. Hierdoor is het moeilijk om langdurige arbeidscontracten voor medewerkers te financieren. Dit vormt een obstakel voor een blijvende versterking van de organisatie.

Na overleg tussen de ministeries van Ministerie van Economische Zaken en Klimaat, Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, provincies en provinciale toezichthouders is besloten dat gemeenten het geld dat ze in 2023 ontvangen voor klimaat- en energieprojecten mogen opnemen als een structurele inkomsten in hun begroting voor de jaren 2024 tot en met 2027.

Hierdoor kunnen ze de langdurige kosten van hun organisatie financieren met blijvende inkomsten, zolang deze inkomsten niet hoger zijn dan de kosten. Dit is mogelijk omdat er met de nationale overheid afspraken zijn gemaakt die de financiële middelen voor lokale overheden zekerstellen voor de periode van 2026 tot 2030. Deze bedragen zijn ook opgenomen in de uitleg van de huidige regeling.

Samen de warmtetransitie versnellen? Ik kom graag met je in contact