Een krachtige samenwerking: Hardinxveld- Giessendam op weg naar een aardgasvrije toekomst

Een krachtige samenwerking: Hardinxveld-Giessendam op weg naar een aardgasvrije toekomst

Het afronden van de tweede bewonersavond in Hardinxveld-Giessendam markeert een belangrijke mijlpaal in onze gedeelde reis naar een aardgasvrije gemeente.

De avond bood een waardevolle gelegenheid om samen terug te blikken op de afgelegde weg, de reeds genomen stappen en de inzichten die tot nu toe zijn verzameld. In deze gezamenlijke reflectie lag de focus op zowel de technische als de communicatieve aspecten van het proces: Hoe wordt er gecommuniceerd over de transitie? Hoe zal de gemeente haar inwoners bijstaan? Wat kunnen bewoners van de gemeente verwachten, en welke rol speelt de gemeente in de uitwerking van het uiteindelijke plan van aanpak?

Een dialoog over de mogelijke warmte-oplossingen

Onze experts Niek Brinkhof en Willem Steenkamer presenteerden het ontwikkelde advies en de mogelijke warmte-oplossingen voor de gemeente. Variërend van warmtenet oplossingen en all-electric oplossingen tot duurzaam gas. Een plattegrond van Hardinxveld-Giessendam illustreerde waar deze oplossingen mogelijk of juist onmogelijk zijn.

De vragen van bewoners, die soms buiten de oorspronkelijke onderzoeksscope vielen, werden met respect en deskundigheid behandeld. Deze varieerden van vragen over de ecologische voetafdruk van bepaalde alternatieven tot de rol van waterstof en PV-panelen in het toekomstige energielandschap. Dankzij de technische inzichten van ons team werden niet alleen deze vragen beantwoord, maar werd ook een dialoog op gang gebracht over welke oplossingen technisch en financieel haalbaar zijn voor de verschillende buurten.

Inhoudelijk expertise en participatie

Met een expertise in technisch systeemontwerp voor warmtenetten en specifieke kennis omtrent de verduurzaming van gebouwen hebben we een gedetailleerd advies voor de transitie uitgewerkt. Daarnaast lag de focus op het verhogen van de participatie en het bewustzijn onder de bewoners.

Het participatieproces werd versterkt door het opzetten van twee meedenkgroepen, gefocust op individuele en collectieve oplossingen, waarin bewoners, onze adviseurs en gemeenteambtenaren samenwerkten.

Bewustzijn en betrokkenheid van bewoners

De hoge opkomst en de betrokkenheid  van de bewoners toonden een duidelijke behoefte aan transparantie en participatie. Wethouders en ambtenaren benadrukten na afloop hun tevredenheid over de opkomst en legden zorgvuldig de rol van de gemeente uit in het vervolgproces. De sfeer was er een van betrokkenheid, met een duidelijke behoefte aan duidelijkheid vanuit het publiek, die zowel door de gemeente als door onze adviseurs werd geboden.

Deze bewonersavond markeerde niet alleen een stap richting meer bewustzijn en begrip onder de bewoners, maar ook een bevestiging van een gezonde, gedragen besluitvorming, dankzij de heldere communicatie en samenwerking tussen de gemeente en ons.

Meer weten over onze aanpak? Ik kom graag met je in contact