Samenwerking met Metropoolregio Eindhoven voor Regionale Structuur Warmte

RSW-samenwerking met MRE-regio

Vergelijking van verschillende warmtescenario’s voor Regionale Structuur Warmte

De Metropoolregio Eindhoven (MRE) ontwikkelt haar Regionale Structuur Warmte. Om verschillende strategieën te kunnen vergelijken, werkten wij verschillende warmtescenario’s uit.

In Zuidoost-Brabant werken 21 gemeenten, een waterschap, de provincie en netbeheerder samen. Zij keken al naar o.a. de efficiënte inzet van bovenlokale bronnen en infrastructuur. De volgende stap is het inventariseren van interessante warmtevraag- en -aanbodcombinaties. Daarbij zijn vanuit de MRE verschillende basisscenario’s met een alternatieve insteek aangereikt.

Wij hebben met onze Warmtetool een grote hoeveelheid doorrekeningen gedaan en uiteindelijk oplossingen aan scenario’s gekoppeld. Het eindresultaat biedt de mogelijkheid om de impact van de scenario’s onderling vergelijkbaar te maken. Zo voorzien we in een doorkijk naar factoren zoals totale nationale kosten, investeringen op gebouwniveau en CO2-besparing.

Een interessant inzicht uit onze analyse is dat scenario’s waarin grootschalig wordt ingezet op isolerende maatregelen relatief extra duur te zijn. Daar staat tegenover dat bij maximale isolatie de grootste CO2-reductie wordt behaald: meer dan 80% t.o.v. de aardgasreferentie. We wensen de MRE veel succes toe in het uitwerken van haar Regionale Structuur Warmte.


Christiaan van Soest
Ontwikkelaar
06-41594469
christiaan.van.soest@dwtm.nl

Verschillende warmtescenario’s in jouw regio vergelijken?

Ik bel je graag voor een oriënterend gesprek.