Adviestraject VvE’s naar aardgasvrij in de gemeente Bloemendaal

Adviestraject VvE’s gemeente Bloemendaal

De laatste stap: een andere manier van verwarmen

De gemeente Bloemendaal kent een aantal appartementencomplexen die minder dan 30 jaar oud zijn of in de afgelopen jaren grondig zijn gerenoveerd. Deze zijn goed geïsoleerd en zijn daarom al geschikt voor verwarming op lage temperatuur. De enige stap die daarvoor moet worden genomen is een andere manier van verwarmen. Daarom heeft de gemeente 6 VvE’s een adviestraject aangeboden om te onderzoeken hoe ze de stap naar aardgasvrij verwarmen kunnen maken.

In deze opdracht maakten we gebruik van onze kennis uit een eerder project in Haarlem. Uit dat project hebben we geleerd dat het advies aantrekkelijker kon richting het bestuur en de leden. We hebben dit rapport dan ook zowel qua opmaak als qua inhoud toegankelijker en duidelijker gemaakt.

Een passende oplossing

Bij twee VvE’s is de verwarming op dit moment collectief geregeld, daar was de uitdaging om een systeem te vinden wat de huidige collectieve gasketels kan vervangen. Bij één gebouw bleek vooral het gebrek aan ruimte en de monumentale status een uitdaging. Bij de overige complexen heeft iedereen nu een cv-ketel (bij één complex aangevuld met een hybride warmtepomp). Hierbij hebben we geadviseerd over de opties om de individuele cv-ketel te vervangen door een individuele warmtepomp. Voor twee complexen hebben we dit ook ruimtelijk uitgewerkt. We lieten zien waar op het dak de buitenunits kunnen komen en hoe de nieuwe leidingen in de bestaande schachten kunnen passen.

Aantrekkelijk en begrijpelijk advies

We hebben in een aantrekkelijk en begrijpelijk adviesrapport de VvE besturen en leden inzicht gegeven in de kansen die er liggen om hun woningen (op termijn) aardgasvrij te verwarmen. In het rapport wordt ingegaan op zowel technische als financiële en procesmatige aandachtspunten, waarmee een compleet advies is samengesteld. De VvE’s zijn hiermee op weg geholpen voor vervolgstappen.

Meer weten over dit project? Ik kom graag met je in contact!