CO2-bespaarprogramma gemeente Gemert-Bakel

CO2-bespaarprogramma gemeente Gemert-Bakel

Concrete, meetbare doelen opstellen

De gemeente Gemert-Bakel heeft in haar TVW besloten om tot 2026 vooral in te zetten op bewustwording, energie besparen en isoleren. In dit CO2-bespaarprogramma hebben we concrete meetbare doelen opgesteld; in kaart gebracht welke activiteiten we gaan versterken; welke activiteiten we gaan opstellen om deze doelen te bereiken en met welke financiële middelen we dit gaan doen.

Doel van dit project was het antwoord geven op de volgende vragen:

  • Hoeveel woningen moeten we isoleren en hoeveel woningen moeten we duurzaam verwarmen om deze doelen te halen?
  • Welke activiteiten doen we allemaal binnen de gemeente die bijdragen aan CO2-besparing?
  • Welke activiteiten gaan we versterken of opzetten om onze doelen te behalen?
  • Met welke financiële middelen gaan we dit programma uitvoeren?

Een stevige basis om op door te bouwen

Om te inventariseren wat er lokaal aan CO2-besparing gebeurt en om draagvlak te creëren voor nieuwe activiteiten, voerden we gesprekken en workshops met beleidsmedewerkers van verschillende afdelingen binnen de gemeente, inwonerscollectieven en externe stakeholders.

Met behulp van de GIS-analyse, doelenanalyse-tool en de BegrotingsToolUitvoeringsorganisaties (BTU) gingen we aan de slag om de doelen te bepalen, een begroting opstellen en de activiteiten visueel in kaart brengen.

Dat resulteerde in de volgende resultaten:

  • – Heldere meetbare doelen in woningaantallen. Geen vage percentages, maar harde aantallen. – – Handig voor communicatie en monitoring.
  • – Visuele weergave van alle activiteiten in de gemeente die bijdragen aan besparing op CO2. – – Op alle vlakken: opwek van elektriciteit; gebouwde omgeving; mobiliteit; sociaal en in de openbare ruimte.

Het programma is goedgekeurd door het college. Daarmee heeft de gemeente een stevige basis gelegd waar de komende jaren op doorgebouwd kan worden. Met deze basis en concrete doelen kunnen ze hun activiteiten monitoren op effectiviteit.

Meer informatie over dit project?