Concretisering Alphens WarmteCollectief

Concretisering Alphens WarmteCollectief

De oplossing voor versnelling van de warmtetransitie in Alphen aan den Rijn

In de Transitievisie Warmte de gemeente Alphen aan den Rijn 5 verkenningswijken aangewezen voor verder onderzoek en participatietraject richting aardgasvrij. Boskoop-West en Omgeving Archeon zijn twee van de buurten waar dit plaats gevonden heeft. Hier moest een op maat aanbod komen om de particulier-eigenaren te faciliteren een duurzame verbouwing van hun huis aan te gaan. Het aanbod moet dus georganiseerd worden zodat de transitie versnelt en de kwaliteit omhooggaat.

All-electric in 2035

De gemeente en de Vereniging Ondernemers Alphen (VOA) wensen dat de lokale marktpartijen zich organiseren om tot een passend aanbod te komen voor particulier-eigenaren. Daarbij is het belangrijk dat er meer kwaliteit geleverd wordt voor een lagere prijs voor de particulier-eigenaren die hun huizen verduurzamen. Ook een lange termijn perspectief, meer omzet en meer marge voor lokale ondernemers speelt een belangrijke rol. Dit alles moet bijdragen aan de eerste aardgasvrije buurt door een all-electric aanpak in 2035.

Onze aanpak

We hebben het proces begeleidt en reguliere overleggen met werkgroep Alphens Warmte Collectief (AWC) georganiseerd rond 4 thema’s: business plan, product, communicatie en samenwerking met de gemeente.

We hebben hierbij voor de structuur, de methode en de inhoudelijke analyse gezorgd. De bedoeling was echter dat de ondernemers zelfs invulling aan de verschillende thema’s geven. Daarnaast hebben we twee terugkoppelsessies aan de brede groep ondernemers georganiseerd, en de tweede sessie is afgerond met de ondertekening van een intentieverklaring.

Resultaat van dit project

We hebben een complete klantreis opgesteld voor het AWC, inclusief de strategie en de materialen van de communicatiecampagne. Ook hebben we een interne structuur ontwikkeld voor het collectief (organogram, takenverdeling, interne regels, enz.) en een ondernemersplan geleverd voor de oprichting van het AWC. We hebben de strategie en waarde propositie van het AWC opgesteld, een begroting en financieringsplan gemaakt.

Voor de twee verkenningsbuurten hebben we een buurtanalyse geleverd: wat zijn de woningtypes en wat is de oplossingsrichting in deze gebieden?

Tot slot hebben 15 ondernemers hun handtekening gezet om mee te doen aan het AWC: hier terug te lezen.

Meer informatie over dit project?