Expertiseteam Warmte
Noord-Brabant

Expertiseteam Warmte Noord-Brabant

Slimme keuzes maken in de warmtetransitie Noord-Brabant

Het Expertiseteam Warmte (ETW) helpt Brabantse gemeenten slimme keuzes te maken in de warmtetransitie om effectief en efficiënt op te schalen. Deze netwerkorganisatie verbindt landelijke en regionale partijen en is het verzamelpunt van kennis, events en experts rond de Brabantse warmtetransitie. Het ETW signaleert kansen en vraagstukken van vandaag én morgen en activeert Brabantse gemeenten en maatschappelijke partners om aan de slag te gaan met het realiseren en versnellen van de warmtetransitie.

Adviseurs warmtetransitie

Om de warmtetransitie in Noord-Brabant te versnellen wordt per regio een adviseur aardgasvrije wijken ingezet. De WarmteTransitieMakers leveren de adviseurs voor regio’s West-Brabant, Noord-Oost Brabant en Metropool regio Eindhoven. Onze adviseurs geven dagelijks 1-op-1 advies via kwartaalgesprekken en spreekuren. Daarnaast participeren ze in regionale RES overleggen en de werkgroepen warmte in de RES regio.

Adviseren, onderzoeken en begeleiden

Daarnaast ontwikkelen we kennis, producten en tools voor gemeenten en zetten wij onze experts in voor het beantwoorden van de vragen van vandaag en die van morgen. Dit doen we door het organiseren van kennissessies, uitvoeren van onderzoeken rondom systeemvragen en begeleiden we Community of practises.

Wil je meer weten over dit project? Ik denk graag met je mee