Participatietraject Warmtenet Tiel-West

Participatietraject Warmtenet Tiel-West

De opzet van een participatietraject

In de gemeente Tiel zijn ze gestart met een technisch haalbaarheidsonderzoek naar een duurzaam warmtenet in Tiel-West. Ondertussen wil de gemeente ook de maatschappelijke haalbaarheid van een warmtenet onderzoeken. Wij zijn gevraagd om daarvoor een participatietraject op te zetten voor de 3 buurten Tiel-West, Bloemenbuurt en Burgemeesterswijk.

Het traject verder voormgeven

Na een uitgebreide buurtanalyse waarin we met veel stakeholders en sleutelfiguren in de wijk hebben gesproken en via De Luisterpaal met zo’n 700 bewoners, zijn we gestart met het uitnodigen van de buurtbewoners voor een buurtbrede bijeenkomst. Deze is via verschillende kanalen, zoals een uitnodigingsbrief, website, nieuwsbrief, filmpjes, (sociale) media, aangekondigd. 

Tijdens deze eerste bijeenkomst hebben we bewoners uitgelegd voor welke opgave we staan en wat daar allemaal bij komt kijken. Verder zijn ook alle stakeholders voorgesteld. 

Op basis van wat we gehoord hebben, hebben we het vervolg van het traject verder vormgegeven. Er bleek behoefte aan een thema-sessies die we ook georganiseerd hebben (over de verschillende technische mogelijkheden, over eigenaarschap en speciaal voor huurders). Ook hebben we een Warmtemarkt gehouden, waar mensen naar eigen behoefte en voorkennis informatie konden krijgen, maar ook rustig in gesprek konden.

Bij elke bijeenkomst hebben we zowel in de uitnodiging als tijdens de bijeenkomst een (digitale) peiling onder de bewoners gehouden. Dat gaf ons inzicht in de vragen en zorgen die er leven en de informatiebehoefte van de bewoners. Zo konden we daar goed op inspelen.

Bij elk contact hebben we bewoners gevraagd om aan te sluiten als meedenker en/of koploper. Meedenkers: Deze denken letterlijk mee met de gemeente hoe we dit traject samen zo goed mogelijk kunnen doorlopen. Koplopers: Dit zijn bewoners die hun woning al verduurzaamd hebben of daar op korte termijn mee willen starten. Beide groepen kunnen hun verhalen delen met hun buurtgenoten.

Intern hebben we een projectgroep opgezet met de betrokken stakeholders.

Gemeente klaar voor vervolg

Met de Luisterpaal, nieuwsbrieven en de uitnodigingen die bij iedere bijeenkomst huis aan huis bezorgd werden, de filmpjes en andere uitingen hebben we alle inwoners van de 3 buurten geïnformeerd. Alle inwoners zijn in de gelegenheid gesteld deze informatie tot zich te nemen en naar bijeenkomsten te komen. In de praktijk blijkt dat met name oudere bewoners ingaan op de uitnodigingen om naar informatiebijeenkomsten te komen of mee te denken met de gemeente. Dit betekent dat de bewoners die we gezien en gesproken hebben, geen representatieve afspiegeling van de wijk zijn en de uitkomsten van alle peilingen ook niet. 

Uit die peilingen en alle gesprekken die we gevoerd hebben, blijkt dat bewoners behoefte hebben aan concrete informatie (kosten, eigenaarschap, impact op de woning) over alle aardgasalternatieven. Die informatie hebben ze nodig om een keus te kunnen maken over wel of niet willen aansluiten op een warmtenet.

Er is een enthousiast groepje meedenkers en koplopers dat meedenkt over het bereiken van de rest van de buurtbewoners en een excursie naar een geslaagd warmtenetproject bij een andere gemeente gaat organiseren.

Gemeente Tiel en de betrokken stakeholders hebben elkaar goed leren kennen en staan goed georganiseerd klaar voor het vervolg.

Meer weten over dit project? Neem contact op!