Transitievisie Warmte
Gouda

Transitievisie Warmte Gouda

Zo versnellen we de Goudse warmtetransitie

In de komende periode stellen gemeentes een visie op hoe zij woningen en bedrijven van het aardgas kunnen halen. In deze Transitievisie Warmte geven zij aan in welke wijken er het beste gestart kan worden en welke warmtebronnen er mogelijk zijn. In Gouda bestaan al veel lokale initiatieven en is de gemeente concreet bezig met het faciliteren en stimuleren van huiseigenaren die aan de slag willen met hun huizen.

Alle woningen van particuliere eigenaren aardgasvrij in 2030

Gouda heeft voor zichzelf het ambitieuze doel gesteld om de hele gemeente aardgasvrij te verwarmen in 2040. Voor de ruim 33.000 woningen en bijna 6.000 bedrijven in Gouda wordt gezocht naar een duurzame, aardgasvrije manier van verwarmen. Voor deze grote opgave is het van belang dat iedereen mee kan doen, en er voor de lange termijn een goed plan ligt.

De warmtevraag van nu en de toekomst in beeld

In Gouda is al veel gebeurd: de bewonersavond over de warmtetransitie in februari trok een volle Grote Zaal in de schouwburg, en naar meerdere warmtebronnen is al gedetailleerd onderzoek gedaan. In de Transitievisie Warmte brengen we alle informatie en analyses samen, om zo te komen tot een begrijpelijk en logisch verhaal. Ook brengen we in meer detail de warmtevraag van nu, en in de toekomst in beeld. We kijken op welke manier we opgaven kunnen combineren. Zijn er plekken waar de straat in de komende jaren open moet of waar nieuwbouw gepland staat? In welke buurten zijn bewoners bezig met isolatie? Kunnen we op deze plekken meteen ook de warmtetransitie in gang zetten?
Er bestaan in Gouda al een aantal gremia die aan de warmtetransitie in de stad werken. Er is de regiegroep; dit zijn belangrijke stakeholders zoals het bedrijfsleven, de gemeente, woningcorporaties, buurtinitiatieven, het waterschap, netbeheerders en de omgevingsdienst. Ook is er de transitietafel, dit is een brede meedenkende groep stakeholders waarin 40 organisaties vertegenwoordigd zijn. Als laatste zijn er ook nog verschillende energie coöperaties die verspreid over de stad zitten.

Resultaat

Door met alle partijen aan tafel te gaan is er een Transitievisie Warmte uitgekomen waar iedereen zich in kan vinden. Zo kunnen gemeente, bewoners, maar ook bedrijven en de netbeheerder op een goede manier werken aan de warmtetransitie in Gouda. De raad heeft de TVW vastgesteld, en er zijn twee verkenningsblokken gekozen waar op korte termijn concrete vervolgstappen worden gezet.

Wil je ook inzicht krijgen duurzame warmtevoorzieningen in jouw buurt? Kijk naar wat wij aanbieden qua gebiedsanalyse voor gemeentes.

Een Transitievisie Warmte met draagvlak voor jouw gemeente opstellen?


“De WarmteTransitieMakers heeft veel kennis en slimme mensen in huis. Werken flexibel, snel en kundig. In de samenwerking met de stad bleek dat het onderdeel participatie in de warmtetransitie een échte aandachtvrager is. Meer dan verwacht. De WarmteTransitieMakers heeft daar op ingespeeld door het team aan te passen en nieuwe expertise in te zetten.
– Evelien ten Cate,
Procesmanager Transitievisie Warmte
Gemeente Gouda


Afbeelding is gemaakt door Huis van Verbeelding