Een quickscan voor warmteoplossingen in 5 dorpen van de gemeente Molenlanden

Een quickscan voor warmteoplossingen in 5 dorpen van de gemeente Molenlanden

Hoornaar, Arkel, Nieuwpoort/Langerak, Noordeloos en Giessenburg onder de loep

De gemeente Molenlanden wilde een bewonersinitiatief ondersteunen. We hebben voor hen een quickscan gedaan van de verschillende warmtetechnieken en mogelijke warmtebronnen voor het dorp.

De quickscan geeft een compleet overzicht van alle warmtetechnieken die mogelijk zijn in het dorp en legt ook uit waarom bepaalde warmteoplossingen wel of niet kansrijk zijn. Dit zorgt ervoor dat de gemeente en bewoners samen het gesprek aan kunnen gaan. Hierna kunnen er nuttige vervolgstappen worden geformuleerd om de warmtetransitie verder te versnellen.

Helder inzicht en overzicht

We hebben de dorpen goed in beeld gebracht met behulp van onze geautomatiseerde QGIS tools. Hier geven we duidelijk inzicht over energielabels, bouwjaren, woningtypes, en type warmtevraag. Ook geven we inzicht in de besparingspotentie door isolatiestappen. Daarnaast brengen we de warmtevraagdichtheid in kaart, waarmee de kansen voor warmtenetten worden ingeschat. Daarna zijn alle warmtebronnen en warmtetechnieken beschreven en hier is vervolgens een afwegingskader van gemaakt.

In het afwegingskader vergelijken we de verschillende warmteoplossingen aan de hand van de criteria Duurzaamheid/milieu, Sociaal, Economisch en Technologisch. De kosten zijn niet berekend, maar ingeschat op basis van andere projecten van De WarmteTransitieMakers. Het afwegingskader en de hoofdconclusies geven duidelijk perspectief voor vervolgstappen en vormt een mooi begin voor een gesprek in het dorp.

Na tevredenheid vanuit de gemeente over de opdracht voor één dorp, hebben we dit uiteindelijk voor 5 dorpen uitgewerkt.

Meer weten over dit project? Ik kom graag met je in contact!