Gemeente Eindhoven aan de slag met verduurzaming van Verenigingen
van Eigenaren

Gemeente Eindhoven aan de slag met verduurzaming van Verenigingen van Eigenaren

Voor de gemeente Eindhoven hebben we gewerkt aan een tweeledige opdracht. Zo gingen we aan de slag met een Plan van Aanpak voor praktische beleidsopvolging bij de gemeente over de specifieke problemen die spelen bij VvE’s als het gaat om verduurzaming. Daarnaast waren we vertegenwoordigers van de Gemeente Eindhoven in het VvE Transitie Centrum Brabant (VTCB).

Beleidsstuk ‘Plan van Aanpak VvE-beleid’

We begonnen dit project met het ontwikkelen van een aanpak voor de gemeente Eindhoven rondom Verenigingen van Eigenaren, een echt beleidsstuk. Er was behoefte aan een probleemschets, toch vrij specifiek door de omvang en de schijnbare ‘ongrijpbaarheid’ van de besluitvorming in VvE’s. Hiervoor hebben we 3 scenario’s uitgewerkt om mee aan de slag te gaan en een tijdspad.

  • Scenario 1: De minimale aanpak: doorgaan met VvE-cursussen en globale adviezen, globale website.
  • Scenario 2: Middenwegaanpak met aanvullend “maatwerkadviezen” en contactpersoon.
  • Scenario 3: Intensieve aanpak met VvE-begeleiders op procesondersteuning, (D)MJOP’s verstrekken, stroomlijnen gemeentelijk proces, bijspringen financieringslast VvE’s.

Het kost tijd om dit daadwerkelijk te doen, en daar is geld en menskracht voor nodig. Vanuit de gemeente is besloten om scenario 2 in de praktijk te brengen en er is iemand aangenomen om hier invulling aan te geven.

Vertegenwoordiging Eindhoven in het VTCB

De tweede helft van de opdracht besloeg de vertegenwoordiging van de gemeente Eindhoven in het samenwerkingsverband VvE Transitie Centrum Brabant (VTCB): 5 Brabantse gemeenten en VvE-Belang die, gecombineerd met Europese subsidie, de duurzaamheid van VvE’s willen vergroten. Hiervoor waren we aanwezig op het maandelijks overleg en organiseerden we in samenwerking met VvE-Belang cursussen op locatie.

Vanuit het VTCB werd een gratis driedaagse basiscursus aangeboden voor VvE’s waarin dieper ingegaan werd op de juridische, bouwkundige en energetisch procesmatige aspecten van verduurzaming. Onderdeel van het programma was een bezoek aan de Woonwijzerwinkel in Rotterdam. Daar konden de deelnemers daadwerkelijk voelen, zien en horen wat de maatregelen daadwerkelijk betekenen.

VvE netwerk stimuleren

Tijdens de cursus werd tevens het eerste zaadje voor een VvE netwerk geplant. Het was mooi om te zien hoe de deelnemers elkaar opzoeken en ervaringen delen. We hielpen het gesprek op gang over de aanpak, struikelblokken, uitvoerders, welke subsidies etc. bij de verschillende VvE’s en zij inspireerden elkaar ook onderling.

Uiteraard is het doel dat zij vanuit deze basiscursus verder gaan met het proces richting verduurzaming van hun VvE en dat er meer bewustwording gecreëerd is over het traject naar aardgasvrij.

Aansluiting van buurgemeenten

De buurgemeenten van Eindhoven (Best, Veldhoven en Geldrop-Mierlo) wilden graag op deze effectieve aanpak aansluiten. Een logische stap was om hen deel te laten nemen aan de VvE-avond die we organiseerden in Microlab op Strijp-S. De Eindhovense wethouder Rik Thijs (klimaat, energie, grond en vergroening) heette iedereen welkom en vertelde over de gemeentelijke ambitie met VvE’s en verduurzaming. Het was een waardevolle avond met een waanzinnige opkomst en positieve sfeer door de inspirerende verhalen van  het Nationaal Warmtefonds(VvE-lening), VB&T(beheerder), PKW(energie-scans) en de enthousiaste cursusdeelnemers.

Meer weten over dit project? Ik kom graag met je in contact!