Intensieve participatie van bewoners voor een aardgasvrij Duiven

Intensieve participatie van bewoners voor een aardgasvrij Duiven

Een intensief participatieproces

In de gemeente Duiven is er in de Transitievisie Warmte een wijk uitgekozen als startwijk, de Vergert. Deze wijk is gekozen omdat daar in 2030 de riolering vervangen wordt en er een warmtenet naast de wijk ligt, dus er kans om hierop aan te sluiten.

In fase één is er een proces opgestart in die wijk om te kijken wat de mogelijke warmte oplossingen zijn, deze met elkaar te vergelijken en te bepalen welke opties er afvallen. Het bijzondere aan dit hele proces is dat het participatieproces van de bewoners heel intensief is opgezet. Er zijn drie werkgroepen: Techniek, Communicatie en participatie en een werkgroep Financiën. Deze bestaan uit twee ambtenaren vanuit de gemeente en acht bewoners. Dat zien we niet vaak, zulke intensieve betrokkenheid van bewoners. Aan de grootte van de projectgroep vanuit de gemeente, waar zo’n 9 ambtenaren in zitten, is duidelijk te zien dat dit een zeer uitvoerig project binnen de gemeente is.

Als WarmteTransitiemakers hebben we de werkgroep Techniek ondersteund met technische kennis en kunde. In de werkgroep Techniek onderzoeken we samen met bewoners en de gemeente welke verschillende oplossingen er mogelijk zijn voor de Vergert. Hier kwamen drie mogelijke oplossingen uit die verder onderzocht gaan worden, namelijk: aansluiten op het bestaande warmtenet van Vattenfal, warmtepompen of waterstof voor de wijk.

Steun van bewoners

Fase 1 van dit project is beschreven in de Warmtevisie van de Vergert. Dit document hebben alle bewoners op de deurmat gekregen, samen met het zogenoemde steunbiljet. Tijdens de bewonersbijeenkomst, waarbij zo’n 200 bewoners aanwezig waren, hebben we vanuit de werkgroep Techniek de resultaten toegelicht. Met het steunbiljet konden bewoners hun steun uitspreken of zij het eens waren met de ingeslagen weg.

Van de particuliere woningeigenaren heeft 33% een stem uitgebracht en hiervan heeft 83% hun steun uitgesproken. De bewoners die het niet steunden kregen de uitnodiging om op een later moment met de projectleider van de gemeente en de wethouder in gesprek te gaan om eventuele zorgen weg te nemen.

Een betaalbare oplossing

De bewoners vinden het vooral belangrijk dat er voor een betaalbare oplossing gekozen wordt. We zijn inmiddels in fase twee beland waarin we de betaalbaarheid uitgebreid in kaart brengen samen met de bewoners, de gemeente, woningcorporatie en het warmtebedrijf. De alternatieven zetten we naast elkaar en we kijken per woningtype wat iedere oplossing kost, wat de voor- en nadelen zijn etc. Hier zijn we op dit moment hard mee bezig in fase 2.

Meer weten over dit project? Ik kom graag met je in contact!