Kansrijke verwarmings-opties voor de wijk Thamerdal in de gemeente Uithoorn

Kansrijke verwarmings-opties voor de wijk Thamerdal in de gemeente Uithoorn

Kansrijke warmteopties in beeld

Voor de wijk Thamerdal in de gemeente Uithoorn, wordt een ontwikkelplan opgesteld met daarin uitgangspunten en ambities vastgelegd op het gebied van o.a. stedenbouw, duurzaamheid, waterhuishouding en warmtetransitie. Daarom wordt nu voor specifiek deze wijk al concreter gekeken naar de warmteopties.

Om inzicht te krijgen in de kansrijkheid van verschillende aardgasvrije oplossingen, kijkt gemeente Uithoorn naar kansen om op korte termijn aan de slag te gaan in delen van de gemeente. Hiervoor hebben we een doorrekening gemaakt van warmteoplossingen én andere afwegingen. Zo kan er om een toekomstbestendige keuze gemaakt worden voor de warmtevoorziening in Thamerdal in het aanwijzen van een voorkeursoplossing.

Voorkeursoplossingen voor verwarmings-opties

We beantwoorden de onderzoeksvraag “Welke verwarmings-opties zijn er voor de wijk Thamerdal en is er een duidelijke voorkeur aan te wijzen?”. Om hier een goed antwoord op te geven, hebben we gebruik gemaakt van de Warmtetool en onze kennis en expertise op het gebied van warmtetechnieken. We organiseerden een aantal werkgroepen met professionele stakeholders om voortgang en aandachtspunten te bespreken.

Uit onze analyses bleek dat er geen duidelijke voorkeur aan te wijzen is. Het is nu voor de gemeente nog onduidelijk hoe ze precies verder gaan.

Meer weten over dit project? Ik kom graag met je in contact!