Plan Activeren en Ontzorgen voor de gemeente Haarlem

Plan Activeren en Ontzorgen voor de gemeente Haarlem

Woningeigenaren zo veel mogelijk ontzorgen

De Rijksoverheid heeft subsidie beschikbaar gesteld voor het isoleren van koopwoningen met een slecht energielabel en een minder dan gemiddelde WOZ-waarde (gemiddelde van de gemeente). De gemeente Haarlem vult deze subsidie zodanig aan dat er een aantrekkelijk aanbod is voor de woningeigenaren om tot actie over te gaan. Daarnaast wil de gemeente woningeigenaren die aan de voorwaarde voor de subsidie voldoen, zo veel mogelijk ontzorgen zodat de kans dat ze deelnemen groter wordt.

In het kader van het Nationaal Isolatie Plan hebben we voor de gemeente Haarlem een draaiboek gemaakt voor de isolatie aanpak voor de bepaalde prioriteitswijken. Binnen dit plan is er subsidie beschikbaar voor woningen met een slecht energielabel én een lager dan gemiddelde WOZ-waarde. De gemeente Haarlem wil in de eigen aanpak woningeigenaren activeren en zo veel mogelijk ontzorgen.

Onze aanpak: samen met specialisten buurten in beeld brengen

In dit project was het onze rol voornamelijk om te zorgen dat er een bruikbaar draaiboek ligt waar de nieuwe projectleider van de gemeente mee aan de slag kan om die buurtaanpak op isolatie aan de gang te krijgen. Ook is er een aanzet gedaan voor een programma van eisen voor de aanbesteding van een intermediair/adviseur voor duurzame woningen/energie.

Voor het opstellen van het draaiboek haalden we informatie op  bij het gemeentelijke projectteam. We begeleiden 3  werksessies (1 per stadsdeel) met mensen uit het sociaal domein en buurtverbinders die de wijken en buurten goed kennen. Ook vonden er consultatiegesprekken plaats met diverse partijen om kennis op te doen van succesfactoren.

Draaiboek als startpunt van de aanpak

Om van het draaiboek een waardevol document te maken, zijn we aan de slag gegaan vanuit de klantreis. Door ons in te leven in de bewoners en te bedenken welke behoeften er bij hen liggen. Door heel inlevend het programma van eisen op te stellen en zo de aanbesteding veel scherper neer te zetten, wordt de aanpak op de juiste manier gericht op de daadwerkelijke behoeften van bewoners. 

Het is dan ook een heel handzaam en concreet document geworden dat (met kleine aanpassingen) in andere gemeenten ook is toe te passen. Een ieder kan in één oogopslag zien wat er van hem of haar verwacht wordt om het neer te zetten. Dit is zodanig opgesteld dat er ook kan worden geleerd van de ervaringen in startwijken. Dit draaiboek kan gemakkelijk worden bijgesteld naar aanleiding van de inzichten die zijn opgedaan.

Meer weten over dit project? Ik kom graag met je in contact!