Een Plan van aanpak voor de verduurzaming van Zeeuwse recreatiepanden

Een Plan van aanpak voor de verduurzaming van Zeeuwse recreatiepanden

Plan van aanpak voor de verduurzaming van Zeeuwse recreatiewoningen

De 13 Zeeuwse gemeenten hebben in 2021 gezamenlijk hun Transitie Visie Warmte opgesteld. Één van de doelen die daarin is geformuleerd is het opstellen van een Plan van aanpak voor recreatiepanden. Ca. 10% van de panden in de provincie heeft namelijk een recreatiefunctie.

In opdracht van de gemeente Goes hebben we een Plan van aanpak geschreven voor de verduurzaming van Zeeuwse recreatiewoningen. Om een goed plan van aanpak te kunnen schrijven, hebben we een technische analyse van het vastgoed uitgevoerd. Daarnaast zijn er gesprekken gevoerd met de verschillende betrokkenen om te analyseren wat de behoeften en ideeën zijn bij parkeigenaren, vakantiewoning eigenaren en belangenorganisaties. Om een zo concreet mogelijk plan op te stellen, hebben we ons gefocust op de grootste doelgroep binnen recreatiewoningen: de recreatiewoningen op vakantieparken

De interviews (ruim tien) gaven ons veel inzichten in de situatie, wensen en de uitgangspunten van de verschillende betrokkenen. Een analyse van BAG data, analyse van bouwbesluit regelgeving voor recreatiepanden en inzet van de gebouwtool gaven een helder beeld in de benodigde isolatie stappen die nog gezet moeten worden in de diverse recreatiewoningen in Zeeland.

Uitdagingen en rollen duidelijk

Vanuit dit project is er een helder beeld ontstaan over de uitdagingen rondom het isoleren van recreatiewoningen. Ook is duidelijk welke rol de gemeenten moeten pakken om een versnelling te realiseren in de verduurzaming. 

Er is door de gemeenten gekozen om de prioriteit bij woonhuizen te leggen en daar als eerste mee aan de slag te gaan. Er wordt door de meeste gemeenten daarom nog niet per direct gestart met uitvoering van het plan.

Meer weten over dit project? Ik kom graag met je in contact!