Scenarioanalyse De Krijgsman, gemeente Gooische Meren, aardgasvrij

Scenarioanalyse De Krijgsman, gemeente Gooische Meren, aardgasvrij

Nieuwbouw woningen de Krijgsman fase 1 aardgasvrij maken

De nieuwbouw woningen in De Krijgsman, fase 1, zijn nog met aardgasketels opgeleverd. De bewoners en de gemeente Gooise Meren hebben de sterke wens om deze woningen snel aardgasvrij te maken. Aangezien de isolatie en ventilatie van de woningen al goed op orde zijn, ligt de hoofdvraag bij de warmtebron en de benodigde installatie.

Uit eerdere trajecten zijn twee warmtenet varianten voor De Krijgsman als kansrijk naar voren gekomen: warmte uit oppervlaktewater (TEO) en een buurtenergiesysteem (BES). In opdracht van de gemeenten hebben we deze varianten tegenover individuele warmtepompen en het aardgas referentie scenario gezet. Dit doen we op gebied van nationale kosten, gebruikerskosten en duurzaamheid.

Een consequente vergelijking maken met behulp van onze Warmtetool

Om een consequente vergelijking van de gevraagde alternatieven te maken, hebben wij onze Warmtetool ingezet. De Warmtetool is een rekenmodel waarmee de implicaties en effecten van verschillende duurzame warmtetechnieken voor specifieke gebieden kunnen worden vergeleken. Het rekenmodel houdt rekening met de karakteristieken van gebouwen, straten en andere elementen in de buurt. Voorbeelden van Warmtetool inzichten zijn:

  • Kosten; 
  • Klimaatwinst (CO2 reductie t.o.v. aardgas);
  • Warmterekening;
  • Elektriciteitsvraag.

We hebben het model op maat van de klantvraag uitgebreid met enkele mogelijkheden waaronder:

  • De nieuwe WIS subsidie voor warmtenetten;
  • Een innovatieve techniek voor legionellabestrijding voor tapwaterproductie bij lage temperatuur warmtenetten (40 °C aanvoer temperatuur), op basis van desinfectie in plaats van booster warmtepompen.

Een compleet en genuanceerd beeld van de mogelijkheden

Het resultaat van deze scenarioanalyse is een compleet en genuanceerd beeld van de mogelijkheden om De Krijgsman aardgasvrij te maken. De kosten voor een warmtenet en individuele warmtepompen lijken erg dicht bij elkaar te liggen. Daarom adviseert DWTM om de keuze te laten afhangen van andere eigenschappen zoals ruimtebeslag, zeggenschap, en duurzaamheid.

Meer weten over dit project? Ik kom graag met je in contact!