Scenariostudie slechte labels (EFG) woningcorporaties

Scenariostudie slechte labels (EFG) woningcorporaties

Scenariostudie voor de gemeente Haarlem

In de Nationale Prestatieafspraken tussen het Rijk en woningcorporaties staat dat de sociale huurwoningen met energielabel E, F en G voor 2029 verbeterd moeten worden naar tenminste label D. In de gemeenteraad in Haarlem is een motie ingediend om te kijken of de verbetering van deze woningen al voor 2027 uitgevoerd kan worden.

De gemeente Haarlem wil met woningcorporaties afspraken maken over versnelling van de verduurzaming van corporatiewoningen met slechte energielabels. En daarbij ook inzicht in de financiële consequenties, de benodigde personeelsinzet en de risico’s voor uitvoering van de scenario’s.

Scenario’s bepalen om te onderzoeken

Met een werkgroep met de gemeente en de drie betrokken corporaties zijn scenario’s bepaald en vervolgens onderzocht:

  1. Een deel van de woningen verbeteren naar label A en een deel naar label D. Alle woningen zijn in uiterlijk 2028 aangepakt.
  2. Een deel van de woningen verbeteren naar label A en een deel naar label D. Alle woningen zijn in uiterlijk 2026 aangepakt.
  3. Alle woningen verbeteren naar energielabel A in uiterlijk 2028.
  4. Alle woningen verbeteren naar energielabel D in uiterlijk 2028.

De verschillende scenario’s zijn vervolgens uitgewerkt:

  • maatregelen benodigd voor energielabel A en D; 
  • Investeringen voor deze maatregelen;
  • Energiekostenbesparingen en Organisatie
  • Persooneelsinzet per scenario. 

Om de aanpak verder te concretiseren zijn samenwerkingskansen in kaart gebracht: gezamenlijk inkopen; meenemen van particuliere eigenaren.

Keuze voor scenario
Op basis van dit totaalpakket aan informatie zijn gemeente en woningcorporaties begeleid in het maken van een keuze: namelijk scenario 1. De belangrijkste conclusie is dat scenario 1, met een mix van verbetering van woningen naar energielabel A en D in uiterlijk 2028, het meest realistisch is. Versnelling is mogelijk door bij aanpak naar energielabel D één of twee extra maatregelen mee te nemen. 

Positieve uitkomst voor huurders

Met de gekozen aanpak worden woningen verbeterd naar een hoger niveau en dat is positief voor de huurders: lagere energiekosten en hogere kwaliteit van de woning. Een bijkomend voordeel is een positief beeld van huurders over de corporatie, waardoor het voor corporatiemedewerkers ook prettiger werken is.

Op basis van deze studie komt er een addendum op de prestatieafspraken tussen de gemeente en de corporaties, waar in de afspraken over het verbeteren van de woningen met energielabels E, F en G worden opgenomen. Ook gaan de corporaties gezamenlijke inkoop van maatregelen organiseren, en gaan de gemeente en corporaties een gezamenlijke aanpak opstellen voor verbetering van VvE’s en gespikkeld bezit bij eengezinswoningen.

Meer weten over dit project? Neem contact op