Uitvoeringsprogramma gemeente Maashorst

Uitvoeringsprogramma gemeente Maashorst

Het opstellen van een gemeentelijk uitvoeringsprogramma warmtetransitie

De gemeente Maashorst heeft als doel om vanuit de Transitievisie warmte (TVW) een succesvolle overgang te maken naar wijkuitvoering. Om deze overgang te realiseren, is het essentieel dat de gemeente een duidelijk beeld heeft van de benodigde uitvoeringsorganisatie, beschikbare middelen, actielijnen en doelstellingen, evenals een grondige analyse van de woningvoorraad.

De gemeente legt met behulp van De WarmtetransitieMakers een stevige basis voor de succesvolle uitvoering van het wijkuitvoeringsplan. Met elkaar brengen we de benodigde organisatie, middelen en doelstellingen helder in kaart. Zo is de gemeente beter in staat om de gewenste resultaten te bereiken en de woningvoorraad op een effectieve manier te analyseren.

Projectplanning

Het uitvoeringsprogramma is, zoals hierboven omschreven, in 5 blokken opgedeeld. Voorafgaand aan het project vormen we samen met de gemeentelijke opdrachtgever een projectteam en stellen we met dit team een projectplanning op. Gedurende het het project zijn de volgende onderzoeksmethoden gebruikt om de inhoud van de blokken te vormen:

Gedurende het project zijn de volgende 5 onderdelen doorlopen om tot het eindresultaat te komen:

 1. Deskresearch van beschikbare stukken:
  Een grondig onderzoek is uitgevoerd waarbij relevante documenten en informatie zijn verzameld en geanalyseerd. Dit heeft als doel een solide basis te leggen voor het uitvoeringsprogramma.
 2. BTU-analyse: Begrotingstool Uitvoeringsorganisatie
  Met onze Begrotingstool Uitvoeringsorganisatie hebben we een diepgaande analyse van de (toekomstig) beschikbare middelen uitgevoerd. Met inzichten uit de analyse is een voorlopige begroting opgesteld. De begroting ondersteunt o.a. de actielijnen, organisatiegroei en vervolgonderzoek. De Begrotingstool Uitvoeringsorganisatie is gratis te gebruiken op onze website: https://warmtetransitiemakers.nl/product/tools-en-trainingen/begrotingstool-uitvoeringsorganisaties/
 3. Werksessies:
  Tijdens vier intensieve werksessies zijn de volgende aspecten behandeld: doelen van het uitvoeringsprogramma, begroting, actielijnen en de benodigde inzet van FTE (Fulltime Equivalent). Deze sessies hebben geleid tot duidelijke richtlijnen en een gestructureerd plan.
 4. Stakeholdersanalyse en gesprekken:
  Een analyse van betrokken stakeholders is uitgevoerd, gevolgd door gesprekken met hen om inzicht te krijgen in hun behoeften, verwachtingen en belangen. Dit heeft geleid tot een plan dat rekening houdt met de verschillende belanghebbenden.
 5. Analyse van de gebouw- en woningvoorraad inclusief kaarten:
  Een grondige analyse van de bestaande gebouwen en woningvoorraad is uitgevoerd, waarbij tevens kaarten zijn gebruikt om een visueel overzicht te krijgen. Deze analyse draagt bij aan een gefundeerd plan voor de ontwikkeling en verbetering van de woonomgeving.

Dankzij deze uitgebreide voorbereiding en nauwkeurige aanpak is het uitvoeringsprogramma solide en goed onderbouwd. Het is afgestemd op de behoeften van de gemeente Maashorst en biedt een duidelijke leidraad voor het succesvol uitvoeren van de geplande activiteiten.

Waardevolle uitkomst

Alle verzamelde informatie en analyses zijn succesvol verwerkt tot bruikbare output. Zo zijn de gegevens zijn gevisualiseerd in GIS-kaarten, die een helder overzicht bieden van de verschillende deelgebieden. Dit stelt de betrokkenen in staat om gemakkelijk ruimtelijke patronen en trends te herkennen.

Daarnaast is er een grondige verslaglegging opgesteld van alle gesprekken, zowel met interne als externe belanghebbenden. Deze verslagen bevatten waardevolle inzichten, meningen en suggesties van alle betrokken partijen.

Het uitvoeringsprogramma is samengevat in een overzichtelijke rapportage. Elk van de 5 blokken is hierin nauwkeurig uitgewerkt in afzonderlijke hoofdstukken, wat de leesbaarheid en toegankelijkheid ten goede komt. De gemeente Maashorst heeft deze goed ontvangen. Als meest waardevol worden de inzichten opgedaan gedurende het proces  gezien. Gevolgd door het opgeleverde programma, het bijbehorende rapport en het proces van betrekken van stakeholders en de werksessies.

Meer weten over dit project? Neem contact op