Ontzorgingsprogramma Maatschappelijk Vastgoed (OMV)

Ontzorgingsprogramma Maatschappelijk Vastgoed (OMV), Provincie Overijssel

OMV helpt kleine organisaties met verduurzaming van vastgoed

Het Ontzorgingsprogramma Maatschappelijk Vastgoed (OMV) helpt vanuit de provincie Overijssel kleinere organisaties die één of meerdere gebouwen bezitten met verduurzamen. Deelnemers aan dit programma zijn onder meer buurthuizen, scholen, kerken en musea.

Een grote gemeente heeft meestal zelf voldoende medewerkers en budget om hun gebouwen te verduurzamen. Een kleine gemeente, een drukke directeur van een school of een stichting van 3 vrijwilligers die eigenaar zijn van een buurthuis, hebben vaak niet de expertise, menskracht of het budget om een groot gebouw te verduurzamen. Dan kan het OMV helpen. Wij maken onderdeel uit van het team van provincie Overijssel en met onze bijdrage van inhoudelijke expertise en procesbegeleiding uit hebben we al ruim 100 gebouweigenaren geholpen.

Van verkenning naar een duidelijk plan van aanpak

Deelnemers aan het programma doorlopen samen met een coach en facilitator van het OMV een aantal stappen om concrete plannen voor verduurzaming te maken. We beginnen met een ambitieworkshop, waarin we duidelijkheid creëren over hoe het gebouw wordt gebruikt, wat de wensen zijn en waar rekening mee gehouden moet worden. Daarna laten we een energiescan maken. De energieadviseur analyseert het gebouw en kijkt onder andere naar de isolatie, de energievraag en welke verduurzamingsmogelijkheden er zijn. Ook rekent de adviseur uit hoe duur bepaalde oplossingen zijn en wat ze opleveren. Na deze scan maken we samen een plan van aanpak. We kijken dan naar op welke termijn taken moeten worden uitgevoerd en maken een budgetplanning. Tot slot bieden we nog hulp met bijvoorbeeld het aanvragen van subsidies of het beoordelen van offertes

Naast de persoonlijke hulp voor gebouweigenaren hebben we ook een leergang voor gemeenten opgezet. In deze leergang gaan bestuurders en ambtenaren aan de slag met de verduurzaming van hun vastgoedportefeuille: één gemeente heeft al snel 20 tot 40 maatschappelijke gebouwen in bezit.

Met de leergang kregen gemeenten in 6 werksessies hulp bij de analyse van hun vastgoed. Zo hielpen we hen al hun vastgoed te bekijken en te inventariseren hoeveel gas er verbruikt wordt, wat de staat is van het gebouw en wat de plannen met het gebouw in de toekomst zijn. Als een sporthal bijvoorbeeld de komende jaren in gebruik blijft, maar in een bepaald jaar de ketel vervangen moet worden, is het handig om dán deze sporthal aan te gaan pakken. Op die manier kunnen de gemeenten een routekaart maken van welke gebouwen ze in welk jaar het beste kunnen aanpakken.

Een strak proces waarin we risico’s en effecten in kaart brengen

Een grote uitdaging is om gebouweigenaren te vinden en betrokken te houden. Het verduurzamen van hun vastgoed kan een lang traject zijn waar veel bij komt kijken. Dit doen ze vaak in hun eigen vrije uren. Daarom proberen we hen zo goed mogelijk te helpen en te ontzorgen door middel van een strak proces, waarmee we in korte stappen tot een plan van aanpak komen.

Het is ook erg belangrijk dat we de gebouweigenaar in staat stellen een keuze te kúnnen maken. Als kleine stichting bijvoorbeeld die op donaties loopt komen bij het verduurzamen van het gebouw vaak relatief hoge investeringskosten kijken. Dit soort investeringen doen kan erg spannend zijn. Het drukt een stempel op de begroting van de opvolgende jaren en brengt risico’s met zich mee. “Dit zijn flinke bedragen, wat zal het dorp er van vinden?”. Dit zijn reële vragen die aandacht verdienen.

Wij ondersteunen hierbij door zowel de subsidies als financieringsopties in kaart te brengen en door duidelijk te laten zien wat het financiële effect van bepaalde maatregelen op langere termijn kan zijn. Door duidelijkheid over de impact en risico’s te bieden, wordt de keuze om te investeren makkelijker en overzichtelijker.

Al 100 gebouweigenaren geholpen met verduurzamen

We zijn er trots op dat we al ruim 100 gebouweigenaren hebben geholpen met het in kaart brengen van de verduurzamingsopties, het opstellen van een plan van aanpak en het nemen van maatregelen. Een transitievisie warmte en een uitvoeringsplan van de gemeente laten vaak maatschappelijk vastgoed buiten beschouwing, maar plekken zoals gemeentehuizen, sporthallen, scholen of musea zijn heel belangrijk voor de buurten. Door te helpen om deze te verduurzamen, kunnen we ze tegelijk een voorbeeldfunctie geven. Buurtbewoners horen dat het buurthuis een warmtepomp krijgt en kunnen even langsgaan om te kijken en vragen hoe dat in zijn werk gaat.

Het Ontzorgingsprogramma Maatschappelijk Vastgoed heeft al vele gemeenten en gebouweigenaren geholpen, maar we blijven doorgaan met nieuwe contacten en projecten. Ook hopen we de doelgroep uit te bereiden om zo nog meer organisaties te kunnen helpen verduurzamen. Als DWTM zijn we trots om ook aan dit soort kleinere projecten bij te dragen, en daarmee onze kennis uit te bereiden naar diverse soorten gebouwen. Samen versnellen we de warmtetransitie!

Meer weten over dit project? Ik kom graag met je in contact!