Wijkanalyse Koninginnebuurt en Bos en Vaart in de gemeente Haarlem

Wijkanalyse Koninginnebuurt en Bos en Vaart

De gemeente Haarlem heeft in 2021 in de Transitievisie Warmte het doel vastgesteld om in 2040 aardgasvrij te zijn. Daarin zijn de Koninginnebuurt en Bos en Vaart (twee buurten) aangewezen als onderzoeksgebied waar meerdere oplossingen mogelijk zijn: hybride warmtepomp, all-electric warmtepomp, ZonneWarmteNet, of MT-warmtenet.

In dit project hebben we samen met de gemeente en (bewoners)vereniging De Groene Kroon verschillende warmteoplossingen vergeleken op sociale en duurzaamheidscriteria, en technische en economische criteria (o.a. ingevuld door de Warmtetool). Hierna hebben we als verdieping voor een warmtenet concept, bronnet concept en individuele oplossing de Gebouwtool ingevuld voor 4 verschillende karakteristieke woningen in deze buurten. Dit bracht meer inzicht in de investerings- en doorlopende kosten voor eigenaar-bewoners, en de besparingen in CO₂-uitstoot en in kosten bij verschillende isolatieniveaus.

Beschermd stadsgezicht en monumentale status

Deze buurten zijn aangewezen als beschermd stadsgezicht en veel woningen een monumentale status hebben. Dit betekent dat onze gebruikelijke kengetallen voor isolatiekosten niet representatief waren. Ook zijn de plafonds in deze buurten gemiddeld 40% hoger dan de gemiddelde verdieping in Nederland. Hierdoor is het volume van een woning, en daardoor de warmtevraag ook aanzienlijk groter. Hier moesten we in onze berekeningen rekening mee houden. Door de samenwerking met De Groene Kroon werden we hier op gewezen en konden we de juiste aanpassingen maken om tot de juiste conclusies te komen.

Een andere uitdaging was het juist implementeren van het “deZONNET” concept in onze Warmtetool. Dit is een PVT op dak methode die is ontwikkeld in de Haarlemse buurt Ramplaankwartier. De gemeente wil dit concept ook graag onderzoeken voor andere buurten. Op dit moment werken we met de gemeente Haarlem samen om deze implementatie te verbeteren en in meerdere buurten door te rekenen.

Inzicht in de verschillende oplossingen

Deze wijkanalyse leidt tot meer inzicht voor de gemeente en het bestuur van De Groene Kroon in hoe warmtenetten, bronnetten en individuele oplossingen zich tot elkaar verhouden, toegespitst op Koninginnebuurt en Bos en Vaart op buurtniveau en voor vier voorbeeldwoningen. Meer specifiek: inzicht in mogelijke warmtebronnen en hun potentie, nationale kosten, kosten voor de eigenaar/gebruiker in investeringen en doorlopende kosten van oplossingen bij verschillende isolatieniveaus, CO2-uitstoot, extra elektriciteitsvraag, aanpassingen in de woning en in de wijk, eigenaarschap. 

Er is door de gemeente nog geen keuze gemaakt voor een voorkeursoplossing.  Bronnetten komen het mist goed uit de vergelijking. We hebben inzicht gegeven in welke vervolgstappen we in ieder geval adviseren en welk vervolgonderzoek er gedaan moet worden om wel een voorkeursoplossing aan te kunnen wijzen.

Meer weten over dit project? Ik kom graag met je in contact!