Case studie: Aanpak Haarlemse VvE’s.

Overstappen op aardgasvrij binnen een VvE. Collectief of individueel?

Case studie: Aanpak Haarlemse VvE’s.

Case studie: Aanpak Haarlemse VvE’s.

“Aardgasvrij” is inmiddels een bekend begrip aan het worden. Gemeentes hebben hun Transitievisie Warmte opgesteld en zijn in diverse buurten en wijken concreet aan de slag. Inwoners worden geïnformeerd met bijeenkomsten, huis-aan-huis bladen en participatie-activiteiten. Veel informatie materiaal, spotjes op radio, TV en websites met handige tools zijn gericht op met name eigenaren van rijtjeshuizen en eengezinswoningen. In zo’n geval beslis jij zelf wat je met jóuw woning wil gaan doen.

Voor appartement-eigenaren is dat anders. Hoewel lang niet alle (vooral nieuwe) bewoners écht goed weten wat de rechten en plichten zijn in een VvE – en men vaak denkt ‘het is míjn huis en ík beslis – is dat in een appartementengebouw niet altijd het geval. De VvE is namelijk eigenaar van de ‘collectieve’ delen zoals fundering, gevels, vloeren, daken, gemeenschappelijke installaties en schachten. In veel gevallen is het overstappen op een duurzaam alternatief (deels) een collectieve aangelegenheid. Samenwerking binnen de VvE is dus van groot belang. Ook wanneer men wil overstappen op een individuele duurzame oplossing is in sommige gevallen toch toestemming van de VvE nodig. Namelijk wanneer je het collectieve dak wil gebruiken om jouw PVT panelen of buitenunit op te plaatsen.

Adviestraject voor Haarlemse VvE’s

De WarmteTransitieMakers adviseert VvE’s met relatief jonge gebouwen in Haarlem over de mogelijkheden van aardgasvrij verwarmen. Hierin komen we zowel gebouw tegen die moment op een collectieve installaties zijn aangesloten, als ook een individuele CV ketel hebben. Hieronder omschrijven wij kort onze succesvolle aanpak voor gemeente Haarlem.

Enquete

In elke VvE houden we een enquête waarin we onderzoeken wat men vindt van het huidige wooncomfort, het energieverbruik en hoe men aankijkt tegen de Haarlemse plannen om voor 2040 aardgasvrij te willen zijn. Ook halen we op hoe men aankijkt tegenover het overstappen op een nieuwe oplossing. Wil men wel een gezamenlijk oplossing ? En moet dat dan allemaal tegelijk? Wat is er voor hen nodig om de volgende stap te zetten? Door deze enquete is er een goed beeld ontstaan van de verschillende uitgangspunten en belangen van 64 bewoners binnen 4 VvE’s.

Schouwen

In appartementengebouwen is er vaak nauwelijks ‘extra’ ruimte die voor installaties benut kan worden. In stedelijk gebied zijn er buren en straten; veelal ook parkeergarages onder het gebouw. Ook is het aangezicht van gebouwen belangrijk, je wilt liever niet van alles aan je gevel hangen. Wil je een duurzame warmtebron benutten? Dan kijk je al snel naar het dak om warmte te winnen met luchtwarmtepompen of PTV panelen.  We kijken naar de mogelijkheden om het dak te benutten, de potentie van de warmte die geleverd kan worden, de mogelijke locaties van installaties en hoe deze met de woningen verbonden kunnen worden.

Kan er op het dak of in de grond geen duurzame warmte gewonnen worden? Dan kijken we naar de balkons, loggia’s, serre’s en gevels van de woningen. We zoeken naar plekken waar een buitenunit voor een warmtepomp geplaatst kan worden en hoe de leiding naar de woninginstallatie binnen kan lopen. In de gebouwen zijn nu ook schachten aanwezig voor rookgaskanalen en/of voor gasleidingen. Bij ‘aardgasvrij’ zouden die beschikbaar kunnen komen voor warmteleidingen. In elke VVE hebben we een schouw gedaan om zowel de kansen en belemmeringen te onderzoeken voor zowel de woningen als de collectieve ruimtes en gebouwdelen.

Adviesrapport

Aan de hand van de enquete, het schouwen en onze expertise stellen we een adviesrapport op. In dit adviesrapport geven we handelingsperspectief voor zowel gemeente Haarlem als aan haar inwoners. Met ons advieswerk knopen we de verschillende vraagstukken aan elkaar:

  • De duurzame technische oplossingen die per gebouw en VvE mogelijk zijn.
  • Een eerste begroting van de kosten en baten van deze technische oplossing.
  • Een vergelijking van deze kosten en baten met de huidige situatie op aardgas.
  • De benodigde aanpassingen per gebouw en woning.
  • Hoe dit georganiseerd moet worden.
  • Het besluitvormingsproces.
  • Een stappenplan.

Wat kunnen wij voor jouw gemeente betekenen?

Voor alle bewoners weten wat er voor hen mogelijk is, welke stappen ze kunnen nemen en wat voor hen een geschikt moment is voor deze stappen. Wil jij hier als gemeente ook zicht op en daarnaast ook handelingsperspectief bieden aan jouw inwoners die deel uit maken van een VvE? Neem dan contact op met Aleida Verheus voor een plan van aanpak.

Case studie: Aanpak Haarlemse VvE’s.