Thijs de Booij


Sr. Adviseur / Directeur

Directie en staf

"Ik breng concept tot praktijk door het bedenken van innovatieve oplossingen en het verbinden van de juiste partijen om tot uitvoering te komen."

Van ambitie naar integrale oplossingen. Ervaring in het maken van transitieplannnen voor woningen en wooncomplexen. Thijs brengt concept tot praktijk door het bedenken van innovatieve oplossingen en het verbinden van de juiste partijen om tot uitvoering te komen.

Heeft u vragen aan Thijs?
Mail naar thijs.de.booij@dwtm.nl of bel met 06-34493848.