Vincent Kagie

Participatieadviseur

Strategie, beleid en participatie

"Als bewoners en woningeigenaren niet meedoen, gaan we de klimaatdoelen nooit halen. Mensen meekrijgen in de warmtetransitie is dan ook mijn missie."

Vincent heeft jarenlange ervaring als communicatieadviseur bij diverse gemeenten. Hij was daar onder andere verantwoordelijk voor de participatie rond een lokale energiestrategie, communicatie over verduurzaming richting woningeigenaren en de communicatie richting bewoners van een wijk die aardgasvrij wordt. Vincent krijgt energie van het meekrijgen van bewoners binnen de warmtetransitie.

Heeft u vragen aan Vincent?
Mail naar Vincent.kagie@dwtm.nl of bel met 06-34616782.