Siebe Sannen

Technisch adviseur

Techniek

"Enthousiast om mijn steen in positieve zin bij te dragen aan klimaatcrisis"

Tijdens de Master Milieuwetenschappen heeft Siebe het brede kader en de complexiteit van de energietransitie leren begrijpen om hier zelf aan bij te dragen richting een duurzame wereld voor iedereen. Hij is gedreven om complexe problemen te vertalen naar eenvoudige oplossingen waar alle partijen zich in kunnen vinden. In zijn Master Industriële Ingenieurswetenschappen heeft hij veel technologische kennis opgedaan over innovatieve energietechnieken en duurzame oplossingen. 

Heeft u vragen aan Siebe?
Mail naar siebe.sannen@dwtm.nl of bel met 06 27 23 74 99.