skip to Main Content

Mijn doel was om een intuïtief en makkelijk te gebruiken product neer te zetten, maar tegelijk voldoende diepgang te bieden voor gemeenten om stappen te zetten.

Laura van de Kar – Productontwikkelaar

Warmteprofielen tool

Gemeenten moeten uiterlijk in 2021 een vastgestelde Transitievisie Warmte (TVW) hebben. Om deze op te stellen is inzicht nodig in de toekomstige warmtevraag, maar ook inzicht in hoe duurzame warmtebronnen optimaal gekoppeld kunnen worden aan specifieke buurten en wijken. Om bronnen slim te koppelen aan wijken is naast de hoeveelheid warmte ook inzicht nodig in de temperatuurniveaus die passen bij de woningen. Immers, sommige bronnen lenen zich beter voor hogere temperatuur oplossingen dan andere.

Nieuwe tool voor gemeenten

De WarmteTransitieMakers hebben in de afgelopen maanden een online tool ontworpen waarmee gemeenten razendsnel inzicht krijgen in het warmteprofiel van hun gemeente. De tool visualiseert de benodigde temperatuurniveaus per straat, buurt en wijk. Op basis van bouwjaren en energielabels schat de tool in welke woningen in de toekomst realistisch gezien op hoge, midden of lage temperaturen verwarmd kunnen worden. De GIS tool groepeert woningen en buurten in logische warmteclusters die vergelijkbare warmteoplossingen nodig hebben. Zo is in één oogopslag inzichtelijk welke temperatuurniveaus in de verschillende gebieden nodig zijn en hoeveel warmte er per warmtecluster nodig is.

“Hiermee kan ik de connectie maken met collega’s, ook die met weinig voorkennis over de warmtetransitie. Dit kan ik uitleggen.”
 Mark van ’t Hof, gemeente Oss

Intuïtieve koppeling warmtebronnen aan buurten en wijken

Juist omdat de GIS tool visueel is ontstaat er snel overzicht en inzicht en dat helpt gemeenten om keuzes voor een bepaalde warmtestrategie te onderbouwen en op een begrijpelijke manier te delen met lokale stakeholders en bewoners. Omdat per cluster zowel het temperatuurniveau alsook de warmtevraag inzichtelijk zijn, kunnen lokaal beschikbare warmtebronnen heel intuïtief gekoppeld worden aan uniforme woningclusters.

Betere gesprekken met lokale stakeholders

De tool is een ideale stap om mee te starten, of juist andere analyses zoals de Leidraad startanalyse mee te vergelijken. Uniek aan de tool is dat de woningen niet geclusterd zijn op basis van CBS wijk- of buurtniveau, maar dat clusters gemaakt worden door woningen met een vergelijkbaar warmteprofiel samen te voegen. Zo ontstaan clusters waarvoor een vergelijkbare warmteoplossing voor nodig is. De tool maakt geen keuze voor een bepaalde technische uitvoeringsvorm, maar geeft inzicht in welke opties logisch en voordehand liggend zijn. De visuele presentatie, navolgbare logica en koppeling van de warmtevraag en de beschikbare warmtebronnen versnelt het proces om met lokale stakeholders en bewoners gericht in gesprek te gaan over concrete vervolgstappen.

“De reacties op de warmteprofielen tool zijn zeer positief. Het is daarmee een zeer waardevolle aanwinst voor ons provinciale programma waarmee we de warmtetransitie willen versnellen.”
Maarten Diependaal, Provincie Noord-Brabant

Doel: landelijk beschikbaar maken

Met de 62 gemeenten in de provincie Noord-Brabant zijn wij in workshops aan de slag met de warmteprofielen tool. De reacties zijn zeer positief; gemeenten kunnen hiermee zelf verder. In de komende maanden hopen we de tool voor heel Nederland uit te rollen & open source aan te bieden. Hou hiervoor onze LinkedIn in de gaten! Nu al aan de slag met de tool of meer informatie? Stuur een mailtje naar laura.van.de.kar@dwtm.nl

Webinar Warmteprofielen tool (26-03-2020)

Back To Top