Masterclass Woningcorporaties: versneld van het aardgas af

Masterclass Woningcorporaties in de Warmtetransitie

Hoe kun jij jouw woningvoorraad verduurzamen?

Als woningcorporatie sta je voor de uitdaging om voor 2050 al je woningen te verduurzamen. Een flinke klus, waarbij je nú al het verschil kan maken. In de masterclass op 12 april a.s. gaan we in op de rol van woningcorporaties in de warmtetransitie én ga je het gesprek aan met andere woningcorporaties.

We nemen je in de masterclass mee naar de verschillende niveaus binnen een corporatie. We starten met duurzame warmte op portefeuilleniveau en gaan via warmteoplossingen op complexniveau, naar de huurder. Want daar doen we het uiteindelijk voor en die hebben we ook nodig om deze transitie te kunnen maken.

In deze masterclass vertelt Marit Béguin samen met gastsprekers Mark Peterse (Portaal), Laurens Muilwijk (Oost Flevoland Woondiensten), Ewald Slingerland (Greenvis), Robin Sommers (Plavei) en Myrthe Stijns (Stadgenoot) over:

  • Duurzame warmte op portefeuilleniveau

Ga je sturen op aardgasvrij? Of op CO2 reductie? En waar moet je beginnen? Mark Peterse vertelt hoe ze dat bij Portaal aanpakken. Ook vertellen we je over een scenariostudie waarin we duurzame warmteoplossingen voor de hele woningportefeuille van een corporatie hebben doorgerekend.

  • Warmteoplossingen op complexniveau

Laurens Muilwijk van Oost Flevoland Woondiensten neemt je mee in hun aanpak om woningen aan te passen naar een all electric warmtevoorziening. Hij vertelt je over de successen en leerpunten. 

Bij het aansluiten van een complex op een warmtenet komt heel wat kijken. Waar moet je bijvoorbeeld op letten al je een aanbod voor aansluiting op een warmtenet ontvangt van een warmtebedrijf. Ewald Slingerland vertelt je er alles over.

  • Participatie in de warmtetransitie

Het meenemen van je eigen organisatie in de warmtetransitie is voor sommige corporaties een hele uitdaging. Myrthe Stijns vertelt, aan de hand van project Ketelhuis WG, hoe ze dit bij Stadgenoot aanpakken. Ze geeft advies over dingen die goed gingen en deelt ook zaken waar ze tegenaan lopen. 

Om een succesvolle transitie naar duurzame warmte te realiseren hebben we de huurders nodig. Hoe kan je hen meenemen in deze transitie? Robin Sommers van Plavei vertelt hoe ze dat aanpakken bij de aanleg van een warmtenet in de Bloemenbuurt.

  • Afsluitende lunch om na te praten

Aansluitend aan het inhoudelijke gedeelte is er de mogelijkheid om tijdens een lunch verder bij te praten met alle deelnemers.

Ben je erbij?

Deze masterclass vindt plaats op 12 april 2022 van 9.30 uur tot 12.30 uur bij Anne op Veemarktplein 41 in Utrecht. Inloop is mogelijk vanaf 9.00 uur.

En neem je je collega van de gemeente mee? Je mag deze uitnodiging doorsturen aan je contactpersoon bij de gemeente(n) waar de woningen van je corporatie staan. Dan kunnen we met elkaar in gesprek over hoe corporaties en gemeenten samen de warmtetransitie kunnen versnellen.

Reserveer jouw plaats

Deze masterclass heeft al plaatsgevonden. Heb je hem gemist, maar ben je wel benieuwd naar de informatie? Neem dan contact op met Marit Beguin.


Marit Béguin
Sr. Adviseur
06-48 40 79 22
marit.beguin@dwtm.nl

Heb je vragen over deze masterclass?

Ik kom graag met je in contact!