Procesbegeleiding

Procesbegeleiding voor programma aardgasvrije wijken in Kronenberg

Procesbegeleiding voor het programma aardgasvrije wijken in Kronenberg

EnergieKronenberg zet zich al sinds 2014 in voor een duurzame samenleving. Dit doet ze samen met inwoners, bedrijven en organisaties van Kronenberg en de gemeente. Er zijn al mooie dingen gerealiseerd, zoals collectieve inkoopacties, informatiebijeenkomsten en een onderzoek naar aardgasvrije warmteoplossingen. EnergieKronenberg heeft de ambitie om binnen 20 jaar een energieneutraal en aardgasvrij dorp te hebben.

Doelstelling

Het doel van het project was om samen met alle stakeholders een gedragen plan te maken met de Kronenbergse aanpak om een aardgasvrij dorp te realiseren in 2040. Ook wilden ze een bijpassende businesscase voor het hele dorp.

Projectaanpak en resultaat

Onze collega Marit heeft het proces om tot de Kronenbergse aanpak te komen begeleidt. Door middel van workshops, afstemming met EnergieKronenberg, de gemeente en de woningcorporatie en informatieavonden met de lokale bedrijven, hebben we de ingrediënten voor de aanpak vastgesteld. De aanpak om het dorp aardgasvrij te maken bestaat uit:

  • technische oplossingen voor het realiseren van aardgasvrije gebouwen;
  • mogelijkheden voor financiering van de maatregelen;
  • ontzorging van inwoners;
  • een participatie- en communicatieplan;
  • een koplopersgroep die nu al stappen wil maken;
  • een model voor uitvoeringsorganisatie waarin gemeente, EnergieKronenberg en de lokale bedrijven samenwerken aan uitvoering van de transitie.

Door de aanpak gezamenlijk met alle stakeholders op te stellen, ligt er nu een gedragen plan waar de betrokkenen mee verder kunnen om het dorp energieneutraal en aardgasvrij te maken.

Vervolg

In het eerste kwartaal van 2022 wordt bekend of de PAW-aanvraag voor de Kronenbergse aanpak wordt goedgekeurd. Daarmee

Voor de woningen van de koplopers worden energieadviezen gemaakt. Met de gebouwtool worden de financiële consequenties van de verduurzaming in kaart gebracht. Hiermee wordt het voor bewoners o.a. duidelijk of ze zelf willen investeren in de verduurzaming van hun woning of dat het interessanter is om hiervoor geld te lenen.

Naast het koploperstraject organiseert EnergieKronenberg in de eerste helft van 2022 een groot evenement in het dorp om aandacht te vragen voor de energietransitie.

We houden contact met deze groep bevlogen mensen en helpen hen de energietransitie in hun dorp te versnellen.

Wil je meer weten over dit project? Ik kom graag met je in contact