Businesscase voor programma aardgasvrije wijken in Kronenberg

Businesscase voor programma aardgasvrije wijken in Kronenberg

Procesbegeleiding voor het programma aardgasvrije wijken in Kronenberg

EnergieKronenberg zet zich al sinds 2014 in voor een duurzame samenleving. Dit doet ze samen met inwoners, bedrijven en organisaties van Kronenberg en de gemeente. Er zijn al mooie dingen gerealiseerd, zoals collectieve inkoopacties, informatiebijeenkomsten en een onderzoek naar aardgasvrije warmteoplossingen. Met de aanvraag voor de derde ronde proeftuinen van het programma aardgasvrije wijken willen EnergieKronenberg en de gemeente Horst aan de Maas versnelling en opschaling realiseren.

Doelstelling

Het doel van het project was het opstellen van een projectplan met de Kronenbergse aanpak om een aardgasvrij dorp te realiseren in 2040 en een bijpassende businesscase. Op basis daarvan is een proeftuin aanvraag voor het Programma Aardgasvrije Wijken (PAW) ingediend.

Projectaanpak en resultaat

Onze collega Marit heeft het proces om tot de Kronenbergse aanpak te komen begeleidt. Door middel van workshops, afstemming met de PAW werkgroep van EnergieKronenberg en de gemeente en informatieavonden met de lokale bedrijven, hebben we de ingrediënten voor de aanpak vastgesteld. De aanpak bestaat uit technische oplossingen voor het realiseren van aardgasvrije gebouwen, mogelijkheden voor financiering van de maatregelen, ontzorging van inwoners, een uitvoeringsorganisatie en een participatie- en communicatieplan. Met de gebouwtool hebben wij de energiebesparing en financiële consequenties van verschillende technische oplossingen  in kaart gebracht. Met de ingrediënten hebben wij het projectplan geschreven en de businesscase opgesteld waarmee de onrendabele top is bepaald. Op basis hiervan hebben we het aanvraagformulier voor de proeftuinaanvraag ingevuld en de benodigde bijlagen gemaakt.

Vervolg

In het eerste kwartaal van 2022 wordt bekend of de PAW-aanvraag voor de Kronenbergse aanpak wordt goedgekeurd. Daarmee kan een versnelling worden gerealiseerd in het aardgasvrij maken van het dorp. 
Tot die tijd kunnen EnergieKronenberg en de gemeente Horst aan de Maas verder met de activiteiten zoals beschreven in het projectplan. De koplopers worden de komende tijd begeleidt bij het zetten van stappen naar of richting een aardgasvrije woning. Hiervoor wordt onder andere de gebouwtool ingezet. Ook wordt er in het voorjaar van 2022 een groot evenement georganiseerd in het dorp om aandacht te vragen voor de energietransitie!


Marit Béguin
Sr. Adviseur
06-48 40 79 22
marit.beguin@dwtm.nl

Wil je meer weten over dit project?

Ik neem graag contact met je op