Transitievisie Warmte Geertruidenberg

Transitievisie Warmte Geertruidenberg

Aanbestedingsaanvraag van een Transitievisie Warmte voor gemeente Geertruidenberg

Gemeente Geertruidenberg heeft in oktober 2020 een aanbesteding uitgevraagd voor het opstellen van een Transitievisie Warmte voor gemeente Geertruidenberg met haar drie kernen; Geertruidenberg, Raamsdonkveer en Raamsdonk. Dit is gedaan vanuit de verplichting van het rijk voor gemeenten om eind 2021 een Transitievisie Warmte vast te stellen. 

Doelstelling

De wens van de gemeente was een analyse en advisering en uitvoering van communicatie en participatie rondom de Transitievisie Warmte en ten derde het opstellen van het eindproduct Transitievisie Warmte versie 1.0.  

Projectaanpak

Onze collega Augusta had de rol van projectleider en procesbegeleider, Cees was de dataspecialist en Dagmar werkte als communicatie adviseur. De gemeente Geertruidenberg zorgde voor contacten met de juiste betrokkenen. Een werkgroep van professionele betrokkenen werd door Augusta in vier werksessie stapje voor stapje begeleid. In deze werksessies werden er door Augusta en Cees informatie en data-analyses gedeeld. De werkgroep leverde hier daarna feedback op. De werkgroep leverde ook actief ideeën aan en dacht na over ‘hoe communiceren we met betrokkenen de komende jaren’ en ‘welke kansen zijn er om stappen te zetten naar aardgasvrij’. Met inwoners werd tijdens twee inwonersavonden informatie gedeeld. Ook was een klankbordgroep van inwoners in drie werksessies aan de slag gegaan met de twee vragen waar de werkgroep mee bezig was; ‘hoe communiceren we met betrokkenen de komende jaren’ en ‘welke kansen zijn er om stappen te zetten naar aardgasvrij’. 


Voor dit project maakten we gebruik van openbare data, informatie van betrokkenen en de warmteprofielen tool voor de technische analyse. Voor het goed informeren van- en communiceren met professionele partijen en inwoners gebruikten we enquêtes, polls, digitale werksessies, Miro-canvassen en de gemeentelijke nieuwsbrief ‘de langstraat’. Communicatie met inwoners werd begeleid door Augusta en Dagmar.

Resultaat

We kregen goed inzicht in de kansen binnen de gemeente. Warmtebedrijf Ennatuurlijk heeft interesse om samen met de gemeente de  uitbreiding van het Amerwarmtenet verder te onderzoeken in Geertruidenberg-West en Raamsdonkveer-Zuid. De nieuwbouw-woningen rondom de rivier de Donge lijken redelijk betaalbaar over te kunnen stappen op (bijna) aardgasvrij op korte termijn. Zowel in Geertruidenberg-West als in de nieuwbouw rondom de Donge zijn nu al inwoners geïnteresseerd in verduurzaming en aardgasvrij. Een gemeentebrede enquête werd door 350 inwoners ingevuld en gaf ons daarmee een redelijk representatief beeld van de wensen van inwoners. Daaruit blijkt dat betaalbaarheid en keuzevrijheid belangrijk zijn voor inwoners. Voor gemeente is van belang dat de warmte die het Amerwarmtenet levert, niet wordt geleverd uit houtachtige biomassa. Deze en andere uitkomsten werden door College en gemeenteraad positief ontvangen en de Transitievisie Warmte is eind september vastgesteld.


In september 2021 is een vervolgonderzoek gestart. In de nieuwbouw rondom de rivier de Donge wordt t/m eind 2021 onderzoek gedaan naar de inzet van aquathermie uit de rivier óf inzet van (hybride) warmtepompen. Ook wordt geschouwd in woningen. Het doel hiervan is om meer helderheid te krijgen over de technische en financiële haalbaarheid.


Augusta Goedhart
Sr. Adviseur
06-39833233
augusta.goedhart@dwtm.nl

Wil je meer weten over dit project?

Ik neem graag contact met je op!