Mark Wolf


Sr. Technisch adviseur

Techniek en IT

"Ik zie veel kansen voor warmtenetten als transitiesysteem en als schakel in het combineren van andere grondstofstromingen. Hierbij denk ik onder andere aan een concept als riothermie, waarbij laagwaardige warmte uit het rioleringsstelsel teruggewonnen wordt en bijvoorbeeld kan worden ingezet om wegen sneeuwvrij te houden. Een ander voorbeeld is power-to-heat, waarbij elektriciteitsoverschotten met behulp van warmtepompen opgeslagen worden in warmtenetten."

Mark focust zich op het integreren van individuele componenten binnen een systeem om uiteindelijk een geïntegreerde aanpak te realiseren. Dit kan op verschillende schaalniveaus (pand, buurt en stad).

Hij is GIS-expert, analyseert als consultant duurzame warmte- en koude-oplossingen op gebiedsniveau en presenteert resultaten op een grafische wijze aan betrokken stakeholders.

Heeft u vragen aan Mark?
Mail naar mark.wolf@dwtm.nl of bel met 06-15886480.