Procesbegleiding Warmtevisie voor de gemeente Westland

TVW gemeente Westland

Een concrete Warmtevisie voor de gemeente Westland

De gemeente  Westland moest eind 2021 haar Warmtevisie  geschreven en vastgesteld hebben. De gemeente draagt graag bij aan verduurzaming voor hun inwoners, maar er is nog wel twijfel bij de stap om aardgasvrij te gaan verwarmen. Deze twijfel leeft bij een minderheid in de gemeenteraad.

In gemeente Westland zijn veel tuinders gevestigd, zij hebben een hoog energieverbruik. Dit maakt dat er  zowel gewerkt wordt met warmtekrachtkoppelingen (WKK) als ook met de inzet van geothermie. Tuinders hebben zich vaak al georganiseerd in corporaties en bekijken, afhankelijk van de energieprijzen, welke stap voor hen het beste is. Ondanks dat tuinders  verantwoordelijk zijn voor 90% van de warmtevraag, vallen ze qua  klimaatakkoord doelen, niet onder de gebouwde omgeving. Voor de gebouwde omgeving wordt de warmtevisie opgesteld waarbij  de invloed van de tuinder  goed naar voren moet komen.

Een passende warmtevisie voor woningen en utiliteitspanden

Tijdens dit project begeleiden we de gemeente bij het schrijven van een passende Warmtevisie voor de woningen en utiliteitspanden. Tuinders vallen hier niet onder.

Vanuit de WarmteTransitieMakers zijn we begonnen met  het uitvoeren van een technische analyse op basis van openbaar beschikbare data. Ook was er informatie beschikbaar uit een eerder onderzoek dat we voor de gemeente Westland deden: de warmtekansenkaart. Naast de warmtekansenkaart zijn een aantal andere kaarten opgesteld zoals de warmteprofielen kaart en de  warmtedichtheidskaart.

“Wij hebben de samenwerking als zeer prettig ervaren. De WarmteTransitieMakers is een partij die goed samenwerkt, meedenkt en het gesprek aangaat. Zij weten hun expertise in voor iedereen begrijpelijke taal om te zetten. Bij een volgende opdracht zullen we hen zeker benaderen”.

– Marieke van der Enden, Senior beleidsmedewerker gemeente Westland

In een aantal workshops  werd de warmtetransitie geïntroduceerd, de analyses  en bijbehorende kaarten gedeeld en ook verder aangevuld door de deelnemende woningcorporaties en netbeheerders. Ook HVC afval recycling en  energietransititiepartners (ETP) waren vertegenwoordigd.  Deze gezamenlijke inspanning leverde een faseringskaart op. Hierin is terug te vinden welke buurten op kortere termijn aan de slag kunnen om aardgasvrij te worden.  Ook werd besloten gemeente-breed aan de slag te gaan met isoleren en werd er aandacht besteed aan de optie om deels niet van het aardgas af te stappen. 

De vervolgstappen zijn helder

De resultaten uit de workshops zijn samengevoegd tot warmtevisie Westland. Er is helderheid over in welke buurten er vervolgstappen gezet kunnen worden en welke dit zijn. De betrokkenen staan ook achter deze keuze.  Er is expliciet aandacht besteed aan de ruimte die er is voor inwoners/bedrijven om nog op het aardgas aangesloten te blijven. Participatie met inwoners is door gemeente Westland zelf opgepakt.


Augusta Goedhart
Sr. Adviseur
06-39833233
augusta.goedhart@dwtm.nl

Wil je meer weten over dit project?

Ik neem graag contact met je op