Wijkaanpak Elburg
Oostendorp

Wijkaanpak Elburg Oostendorp

De overstap naar all-electric in de wijk Oostendorp in de gemeente Elburg

In de wijk Oostendorp in Elburg staan veel woningen uit de jaren ’90 en van na 2000. In de Transitievisie warmte  is de wijk aangewezen als één van de eerste wijken die aardgasvrij kan worden.

Doelstelling

Met een koplopersgroep van geïnteresseerde bewoners zoeken we uit wat de mogelijkheden zijn om deze woningen van het aardgas te halen. Tegen welke belemmeringen lopen zij aan en hoe nemen we die weg? Voor de gemeente stellen we een programma op met de stappen die de komende jaren nodig zijn, zoals brede communicatie en verzwaring van het elektriciteitsnet.

Projectaanpak en resultaat

We begeleidde de koplopers bij het maken van een plan voor hun woning en het opvragen van offertes voor een warmtepomp. Kosten en baten over 20 jaar werden doorgerekend met de gebouwtool. Zo werd duidelijk dat de maatregelen financieel haalbaar waren! Aan het begin en aan het eind van het traject organiseerden we een brede bewonersavond om de rest van de buurt te betrekken. Professionele stakeholders zoals netbeheerder en woningbouwcorporatie waren aangehaakt via een werkgroep.

Van de woningtypen die veel in de wijk voorkomen, is nu duidelijk wat er nodig is om ze aardgasvrij te maken, en wat de kosten en baten daarvan zijn over 20 jaar. Zowel financieel als technisch bleek aardgasvrij aantrekkelijk! Enkele bewoners maakten de overstap, zo zijn er nu voorbeeldwoningen in de wijk zelf. Voor de knelpunten die we tegenkomen, bijvoorbeeld de krapte in de installatiebranche, maken we plannen met de gemeente voor een vervolg.


Laura van der Noort
Sr. Adviseur
06-39833154
laura.van.der.noort@dwtm.nl

Wil je meer weten over dit project?

Ik neem graag contact met je op