De Transitievisie Warmte voor de gemeente Halderberge

Een aardgasvrij Halderberge

Een aardgasvrij Halderberge vóór 2030

De gemeente Halderberge heeft de WarmteTransitieMakers gevraagd een Transitievisie Warmte op te stellen, zodat inzichtelijk wordt hoe en waar de warmtetransitie het beste kan worden gestart. De gemeente heeft verschillende woonkernen van vergelijkbare omvang. Ook zijn er duurzame warmtebronnen aanwezig, waarvan sommige ook net buiten de gemeentegrenzen liggen. Een uitgangspunt was dat de gemeente geen wijken actief aardgasvrij wil maken vóór 2030.

Een gezamenlijk plan

Ons is gevraagd om een TVW vast te stellen voor de gemeente Halderberge waarbij een brede werkgroep heeft mee kunnen denken. Tussentijds zijn de bevindingen besproken met de bedrijven en inwoners van Halderberge.

Bij dit project hadden wij de rol van procesbegeleider en inhoudelijk adviseur voor de gemeente. We hebben de TvW methodiek toegepast waarbij voor de technische analyse gebruik is gemaakt van verschillende tools om beter inzicht te krijgen in kansen voor de gemeente Halderberge. Er zijn verkenningsbuurten geïdentificeerd waar wellicht de eerste stappen met de lokale warmtetransitie kunnen worden gezet.

Een uitgewerkt tijdspad

Het college is tussentijds geïnformeerd van de vorderingen en (voorlopige) bevindingen. De eindversie is ook voorgelegd aan de raad. Bewoners en bedrijven zijn geïnformeerd via informatiebijeenkomsten.

De opgeleverde Transitievisie Warmte Halderberge bevat een eindvisie voor 2050, onderbouwing bij deze eindvisie, een tijdspad om tot de eindvisie te komen en een selectie van mogelijke verkenningsbuurten om de eerste stappen te zetten.

“Fijn dat er korte communicatielijnen waren met DWTM, het was prettig om snel te kunnen schakelen als er vragen binnenkwamen.”


Christiaan van Soest
Ontwikkelaar
06-41594469
christiaan.van.soest@dwtm.nl

Wil je meer weten over dit project?

Ik neem graag contact met je op