Transitievisie Warmte voor de gemeente Valkenswaard

Transitievisie Warmte voor de gemeente Valkenswaard

De kansen voor duurzame warmte in de gemeente Valkenswaard

Net als alle andere gemeenten in Nederland heeft de gemeente Valkenswaard in 2021 een Transitievisie Warmte (TvW) opgesteld. De grootste woonkern betreft Valkenswaard zelf, met direct daarnaast Dommelen. In het zuiden ligt ook de kleine woonkern Borkel & Schaft. Mogelijke duurzame warmtebronnen zijn rivier de Dommel of restwarmte van de Dommelsch Brouwerij.

Procesbegeleiding en inhoudelijk advies

De WarmteTransitieMakers is gevraagd om een TVW vast te stellen voor de gemeente Valkenswaard, waarbij een brede werkgroep heeft mee kunnen denken en de bevindingen tussentijds ook zijn besproken met bedrijven en inwoners van Valkenswaard. Als procesbegeleider en inhoudelijk adviseur heben we de TVW methodiek toegepast, waarbij voor de technische analyse gebruik gemaakt is van verschillende tools. Zo kon er beter inzicht verkregen worden in de kansen voor Valkenswaard.

De eerste stappen in de locatie warmtetransitie kunnen gezet worden

Er zijn verkenningsbuurten in geïdentificeerd waar de eerste stappen in de lokale warmtetransitie kunnen worden gezet. Het college en de gemeenteraad zijn tussentijds geïnformeerd over de vorderingen en (voorlopige) bevindingen. Door middel van informatiebijeenkomsten zijn bewoners en bedrijven geïnformeerd.

De opgeleverde Transitievisie Warmte voor de gemeente Valkenswaard bevat een eindvisie voor 2050, onderbouwing bij deze eindvisie, een tijdspad om tot de eindvisie te komen en een selectie van mogelijke verkenningsbuurten om de eerste stappen te zetten.

“De keuze voor samenwerking met een adviesbureau met een duidelijk proces en inhoudelijke kennis heeft goed voldaan aan de verwachtingen. De relatief hogere uurtarieven boden dan ook een duidelijke meerwaarde”.


Christiaan van Soest
Ontwikkelaar
06-41594469
christiaan.van.soest@dwtm.nl

Wil je meer weten over dit project?

Ik neem graag contact met je op